rumburk.farnost.cz

Kostely a kaple

Plánované akce

Varhanní duchovní hudba ve Filipově / Geistliche Orgelmusik in Filippsdorf

Varhanní duchovní hudba ve Filipově V bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se od roku 2007 koná mezinárodní festival varhanní duchovní hudby. Koncerty probíhají každou neděli od července do srpna....
( Festival duchovní hudby... )

Křížové cesty Šluknovska

Hřiště pro nejmenší Ve Šluknovském výběžku bylo díky specifickému historickému vývoji regionu v 17. a 18. století vybudováno křížových cest více, než bylo běžné v jiných oblastech České republiky. Na jejich vzniku se podíleli nejvýznamnější malíři, sochaři, kameníci a řezbáři Šluknovska. Ojedinělé jsou různorodým uměleckým ztvárněním...
( Křížové cesty Šluknovska... )

Kreuzwege im Schluckenauer Gebiet

Kreuzwege im Schluckenauer Gebiet Im Schluckenauer Gebiet wurden durch die spezifische historische Entwicklung der Region im 17. Jahrhundert mehr Kreuzwege als in anderen Gebieten errichtet. Einmalig sind sie auch durch ihre verschiedene künstlerische Gestaltung, ihre Formen gleichen gemauerten oder steinernen Kapellchen....
( Kreuzwege im Schluckenauer Gebiet... )

Stalo se: Archiv akcí v Loretě v Rumburku od roku 2007

Oslavy 300 let Lorety Přehled plakátů výstav, koncertů, církevních slavností a doprovodných kulturních akcí uspořádaných v Loretě s ambitem v Rumburku od roku 2007. Zveřejněny jsou vybrané tiskové zprávy vydané Římskokatolickou farností - děkanstvím Rumburk o proběhlých akcích, vydaných publikacích a pokračující stavební obnově rumburské Lorety.
( Rok 2007... )
( Rok 2008... )
( Rok 2009... )
( Rok 2010... )
( Rok 2011... )
( Rok 2012... )

Články

Hřiště pro nejmenší: Rajská zahrada, máme si kde hrát - Rumburk

Hřiště pro nejmenší Dětský koutek je určen pro rodiče s dětmi ve věku do 6let. Vítáni jsou všichni, kdo si chtějí hrát a najít nové kamarády.
Otvírací doba:
     Po-Pá: 8:00 - 12 hod., 15:30 - 18 hod.
( Hřiště pro nejmenší... )

Františkova zahrada - dětské hřiště ve Starých Křečanech

Stavba hřiště Jedná se o projekt obnovující střed obce. S pomocí dárců a dobrovolníků jsme dostavěli dětské hřiště a parčík, kde si mohou místní obyvatelé odpočinout.
( Stavba Františkovy zahrady... )

Stalo se: 300 let Lorety v Rumburku (1707-2007)

Oslavy 300 let Lorety Oslavy připomenou 300 let, které v sobotu 15. září 2007 uplynou od dostavby a vysvěcení loretánské kaple. Budou mj. zahrnovat cyklus koncertů, výstav a doprovodných kulturních akcí, řadu náboženských slavností za účasti nejvyšších hodnostářů litoměřické diecéze, salesiánské kongregace a kapucínského řádu.
( Oslavy 300 let Lorety... )
( Loretánské slavnosti (1)... ) PDF, 1.22MB)
( Loretánské slavnosti (2)... ) PDF, 473KB)
( Program oslav ) PDF, 160KB)
( Pressebericht Loretokapelle in Rumburk (1707-2007) ) (Deutsch)  PDF, 166KB)