rumburk.farnost.cz

152. Výročí zjevení Panny Marie ve Filipově / 152. Jahrestag der Erscheinung der Muttergottes (12. 1. - 20. 1. 2018)

Datum: 12. 1. - 20. 1. 2018
Místo: bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově
Určeno pro: veřejnost
Plakátek: 152. Výročí zjevení Panny Marie ve Filipově / 152. Jahrestag der Erscheinung der Muttergottes (12. 1. - 20. 1. 2018)

Článek:

152. výročí poutního místa Filipov (18662018)

Pořad bohoslužeb:

Pátek 12. 1. 2018., 17.00 hod., večerní mše sv., poté zůstává kostel nepřetržitě přístupný po celou noc

Sobota 13. 1. 2018, 4.00 hod. ráno pontifikální mše sv., celebruje Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup, 9.00 hod. mše sv. v německém jazyku, 10.30 hod. česká mše sv. a 17.00 hod. česko-německá mše sv.

Oktáv zjevení: 14. 1.– 20. 1. 2018, 17.00 hod. mše sv.

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

V sobotu 13. 1. 2018 ve 4.00 h. se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše svatá celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. V tento den uplyne sto padesát dva let od zjevení Panny Marie ve Filipově (1866) a uzdravení Magdaleny Kade. Poutníci se při poprvé podívají do milostné kaple Uzdravení nemocných s nově opravenou podlahou a nově nainstalovaným varhanním pozitivem. Kaple nebyla přístupná od jara roku 2017. Poutní kostel s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo.

Kontakt: +420 603 840 437 (P. Mgr. Jozef Kujan SDB, rektor baziliky minor ve Filipově)


Praktické informace pro poutníky

Vyhrazené parkoviště pro autobusy zajišťuje Město Jiří-kov u TJ Sokol Filipov ve vzdálenosti 0,5 km od baziliky minor ve Filipov.

Adresa: Filipov čp. 207, 407 53 Jiříkov

GSM 50.9844994N, 14.5959739E

 

Možnost ohřátí 

Jedna vytápěná místnost se nachází v přízemí Domova „Srdce v dlaních“ ve Filipově.

Kontakt: Domov „Srdce v dlaních“ Filipov 65, 407 53 Jiříkov

www.ddfilipov.cz

 

WC

Poutníci mají k dispozici WC v Domově „Srdce v dlaních“.

 

Individuální pouť z Rumburku do Filipova (5 km)

Poutníci odcházejí od budovy fary v Rumburku v sobotu 13. ledna 2018 ve 2.00 po půlnoci. Pouť není organizova-ná. Jde se individuálně nebo ve skupině. Od 2.00 jezdí od fary v Rumburku nepřetržitě osobní auto-mobil a odváží do Filipova jednotlivé zájemce. Tuto službu poskytuje ŘKF Jiříkov. Při cestě z Rumburku do Filipova a zpět je možné využít také soukromých taxi služeb.

Kontakt:

Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk

Tel. +420 603 840 437 (P. Jozef Kujan SDB, děkan)

Adresa: Dobrovského nám. 379/11, 408 01 Rumburk

GSM 50.9518525N, 14.5559614E

www.rumburk.farnost.cz

Organizovaná pouť ze Šluknova do Filipova (12 km)

Poutníci odcházejí od budovy fary ve Šluknově v sobotu 13. ledna 2018 ve 0.20 po půlnoci. Před tím si mohou ješ-tě prohlédnout betlém v kostele sv. Václava. Na pouť do Filipova se mohou přidat i individuální poutníci. Na faře se nachází vytápěná místnost na ohřátí a WC.

Kontakt:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Šluknov

Tel. +420 412 386 485 (P. Pavel Procházka, arciděkan)

Adresa: Farní 154, 407 77 Šluknov

GSM 51.0044967N, 14.4525469E

E-mail: sluknov.farnost@atlas.cz  

www.sluknov.farnost.cz