rumburk.farnost.cz

Klášterním kostelem sv. Vavřince v Rumburku zazní latina a gregoriánský chorál

Datum: sobota 27. 5. 2017 od 17.00 h.
Místo: kostel sv. Vavřince v Rumburku
Určeno pro: veřejnost
Plakátek: Klášterním kostelem sv. Vavřince v Rumburku zazní latina a gregoriánský chorál

Článek:

Koncem května se v klášterním kostele. sv. Vavřince v Rumburku uskuteční ojedinělá mše svatá, při níž zazní latina. Pořádá se při příležitosti oslav 310 let barokní památky Lorety Rumburk. V sobotu 27. 5. 2017 se bude sloužit latinská mše sv. v tradičním římském ritu (tzv. tridentská mše), kterou doprovodí gregoriánský chorál. Tato bohoslužba se svou podobou blíží mši svaté, jak se slavila v barokním období. Hlavní celebrant, R.D. Josef Peňáz, farní vikář z Římskokatolické farnosti - děkanství Jablonec nad Nisou, bohoslužbu povede v latinském jazyce, kázání a čtení zazní v češtině. Během bohoslužby se kostelem sv. Vavřince z let 1683-1690 rozezní latinské ordinárium Missa VIII De Angelis v podání Vilémovského chrámového sboru pod vedením MUDr. Markéty Englerové. Při bohoslužbě se použijí historická liturgická roucha ze sbírek Lorety, kterou do roku 1950 spravovali řeholníci z přilehlého kapucínského kláštera. Mše sv. začíná od 17.00 h.

Kostel sv. Vavřince v Rumburku

sobota 27. 5. 2017, 17.00—18.00

Latinská mše sv. v tradičním římském ritu (tzv. tridentská mše). Hlavní celebrant R.D. Josef Peňáz, farní vikář z Římskokatolické farnosti – děkanství Jablonec nad Nisou. Gregoriánský chorál zazpívá Vilémovský chrámový sbor. Více http://www.loretarumburk.cz/akce/latinska-bohosluzba-v-tradicnim-rimskem-ritu/