rumburk.farnost.cz

Léto 2017 v Loretě Rumburk

Datum: 23.6.-3.9.2017, úterý-neděle, 10.00-17.00
Místo: loretánská kaple s ambitem a kostel sv. Vavřince v Rumburku
Určeno pro: veřejnost
Plakátek: Léto 2017 v Loretě Rumburk

Článek:

Loreta Rumburk, 9. 6. – 16. 9. 2017, úterý–neděle, 10.00–17.00, Výstava F. Biener a J. L. Hildebrandt. Setkání barokních tvůrců. Výstava fotografií Jiřího Stejskala přibližuje rozsáhlé dílo barokního sochaře Franze Bienera pro sakrální památky Loretu Rumburk, poutní kostel v Jablonném v Podještědí, venkovský kostel ve Spitzkunnersdorfu a hřbitovní kapli v Hainewalde. Seznamuje s dílem význačného vídeňského architekta Johanna Lucase Hildebrandta, jehož stavby obdivujeme v Rumburku a v Jablonném

Loreta Rumburk, pátek 7. 7. a 11. 8. 2017, 19.00-21.00, Po stopách andělů. Na společnou komentovanou prohlídku barokní památky Loreta Rumburk navazuje individuální hra se šiframi. Účastníci se díky zapojení do hry pokusí netradiční formou odhalit tajemství malířské a sochařské výzdoby křížové chodby z 18. století. Prohlídky jsou určeny rodinám s dětmi a hravým dospělým, jednotlivcům i skupinám. Vhodná rezervace na tel. +420 04 555 922

Loreta Rumburk, úterý 11. 7. a 18. 7., 1.  8. a 15. 8. 2017, 20.00-21.30, Večerní prohlídka Lorety Rumburk při svíčkách 2017. Prohlídky nabízí prožitek varhanní hudby, duchovních skladeb, ticha, tmy, svitu svíček a příběhů. Putování barokním sakrálním areálem zahrnuje seznámení se Svatou chýší, ambitem, kaplí Svatých schodů a klášterním kostelem sv. Vavřince. Během prohlídek se rozezní zdejší varhany a zazní mariánské písně. Vhodná rezervace na tel. +420 04 555 922

Loreta Rumburk, sobota 15. 7. 2017, 10.00–11.30, Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk. Komentovaná prohlídka běžně nepřístupných prostor barokní památky. Zájemci nahlédnout do krypty klášterního kostela sv. Vavřince a vystoupají pod střechu loretánské kaple Panny Marie a ke zvonům věže vstupní budovy. Počet míst ve skupině je omezen. Vhodná rezervace na tel. +420 04 555 922

Loreta Rumburk, sobota 5. 8. 2017, 10.00-17.00, Odpustková slavnost Porciunkule v Rumburku. Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule má ve městě více než třistaletou tradici, poprvé se slavila roku 1685. V Loretě Rumburk nabízí mši svatou, hravou prohlídku Lorety pro děti a seznámení s výstavou fotografií Jiřího Stejskala „F. Biener a J. L. Hildebrandt – setkání barokních tvůrců“. Během koncertu duchovní hudby „Mariánské hudební rozjímání“ doprovodí zpěvačku Dagmar Čemusovou klavírista Vilém Valkoun a hobojista Václav Zelenka. Vstupné dobrovolné

Rumburk, 28. 5. – 3. 9. 2017, úterý-neděle, 10.00 – 17.00, Hledačka Rumburská procházka staletími. Putováním městem od gotiky po 20. století. Nenáročná hledačka (quest) je určena rodinám s dětmi a zvídavým dospělým. S sebou si stačí vzít jen tužku. Hledačku o délce 1,6 km je možné absolvovat celoročně. Poklad v Loretě Rumburk je možné si vyzvednout pouze v otevírací době

www.loretarumburk.cz