rumburk.farnost.cz

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2018

Datum: 2. 1. až 28. 12. 2018
Místo: loretánská kaple s ambitem a kostel sv. Vavřince v Rumburku
Určeno pro: veřejnost
Plakátek: Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2018

Článek:

V celoročně přístupné Loretě Rumburk se konají prohlídky, výstavy a koncerty. Více: www.loretarumburk.cz

Výstavy v ambitu

 • 2. 12. 2017—2. 2. 2018, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 2. 12. 2017—2. 2. 2018, Výstava dětských betlémů v Loretě. Jesličky vyrobené dětmi z Rumburku, Jiříkova a Rybniště se představují v ambitu
 • 2. 2.—22. 2. 2018, Zaostřeno na Jizerky. Putovní výstava fotografií. Pořádá Nadace Ivana Dejmala
 • 3. 3.31. 3. 2018, Výstava Svatá země – Izrael. Výstava velkoformátových fotografií Zdeňka Poruby
 • 17. 3.—19. 5. 2018, Pašijový betlém v kapli Panny Marie Lurdské
 • 6. 4.29. 5. 2018, Obnova křížových cest Šluknovska. Historie křížové cesty v Rumburku. Obnova křížových cest na Anenském vrchu u Lobendavy, Brtníkách, Fukově, na vrchu Jáchym u Lobendavy, v Jiřetíně pod Jedlovou a Království. Připravuje ŘKF Rumburk
 • 1. 6.—31. 7. 2018, Výstava Historické hřbitovy. Pořádá spolek Omnium
 • 1. 8.—31. 10. 2018, Výstava Osiřelé památky. Pořádá spolek Omnium
 • 1. 12. 2018—2. 2. 2019, Betlém v klášterním kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 2. 12. 2018—2. 2. 2019, Výstava betlémů vyrobených dětmi z mateřských a základních škol z Rumburku a okolí

Kulturní akce

 • úterý 16. 1. 2018, 18.00—19.00, Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách za doprovodu rorátů a s vůní svařeného vína
 • neděle 14. 1. 2018, 9.00-12.00 hod. Rumburská cesta – společná cesta za betlémy. Pěší vycházka za kostelními a soukromými betlémy Rumburku. Sraz v 9.00 hod. Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • sobota 20. 1. 2018, 9.00-15.00 hod., Exkurze za betlémy Šluknovska, sraz v 8.45 hod. v Loretě Rumburk. Exkurze je pouze pro přihlášené. Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • středa 28. 3. 2018, 17.00—18.00, Komentovaná prohlídka obrazů křížové cesty a kaple Svatých schodů. Rezervace možná na tel. +420 604 555 922. Vstupné dobrovolné
 • sobota 12. 5. 2018, 9.00-15.30 hod., Autobusová exkurze za křížovými cestami Šluknovska
 • pátek 18. 5. 2018, 20.00—23.00, Loretánská muzejní noc 2018 v Rumburku. 12. ročník akce. Hudební vystoupení dětských pěveckých sborů, výtvarné dílny, zdramatizované pověsti. Koná se v rámci Festivalu muzejních nocí 2018
 • pátek 25. 5. 2018, 17.00—20.00, Noc kostelů 2018 v Loretě Rumburk. Hudební vystoupení, komentované prohlídky, výtvarné dílny, ztišení
 • úterý-sobota, 30. 6. až 1. 9. 2018, 15.00—16.00, Prohlídky Lorety Rumburk pro děti od 5 do 11 let. Hravé seznámení s loretánským příběhem
 • červenec a srpen 2018, Večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách. Komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba. Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • 5. 7. 2018 od 10.00, Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk. Komentovaná prohlídka běžně nepřístupných prostor. Nutná rezervace na tel. +420 604 555 922
 • sobota 15. 9. 2018, 10.00—17.00, Loretánské slavnosti 2018 v Rumburku. Jeden den v době baroka. Celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče. 311. výročí posvěcení loretánské kaple (1707-2018). Regionální zážitek Českosaského Švýcarska. Koná se v rámci Dnů evropského dědictví 2018
 • sobota 1. 12. 2018, 9.00—16.00, Zahájení adventu 2018 v Loretě Rumburk. Výstava betlémů, žehnání adventních věnců, ukázky obnovených prostor, tvoření ve výtvarných dílnách

Koncerty v kostele sv. Vavřince

 

 • úterý 15. 5. 2018, 17.00-18.00 hod., Koncert žáků ZUŠ Rumburk. Vystoupení žáků varhanní, dechové a pěvecké třídy
 • sobota 20. 10. 2018 dopoledne, Koncert ke cti sv. Lukáše, účinkuje Hohwaldchor z Neustadtu
 • prosinec 2018, 17.00-18.00 hod., Předvánoční koncert žáků ZUŠ Rumburk. Vystoupení žáků varhanní, dechové a pěvecké třídy
 • sobota 22. 12. 2018, 17.00, Adventní koncert dětských pěveckých sborů Šenováček a Tyršovské zvonky
 • středa 26. 12. 2018, 17.00, J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše. Společné zpívání koled. Účinkuje Vilémovský chrámový sbor a Rumburský komorní orchestr za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku

Církevní akce

 • leden až listopad každé poslední úterý v měsíci 15.00—15.45 mše svatá v loretánské kapli
 • pátek 16. 2. až 23. 3. 2018, 16.45—17.30, Pobožnosti křížové cesty v postním období. Sraz účastníků v 16.30 v Loretě
 • pátek 30. 3. 2018, 15.00—16.00, Pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů
 • sobota 4. 8. 2018, 10.00—11.00, 333. Odpustková slavnost Porciunkule. Mše sv. se koná v loretánské kapli
 • neděle 12. 8. 2018, 9.00—10.00, Pouť ke sv. Vavřinci v klášterním kostele sv. Vavřince
 • sobota 15. 9. 2018, 10.00—11.00, 311. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Mše sv. se koná v kostele sv. Vavřince
 • sobota 15. 9. 2018, 17.00-17.45, Pobožnost Svatých schodů