rumburk.farnost.cz

Křížové cesty Šluknovska

Brtníky - křízová cesta a kaple Nejsvětejší Trojice, © Jiří Stejskal

Problematiku křížových cest přiblížil výstavní projekt, který v roce 2011 uspořádala Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Popsány byly příběhy 14 křížových cest, vybudovaných v průběhu 18. až 20. století v obcích Šluknovského výběžku. Veřejnosti se poprvé v ucelené podobě představily všechny křížové cesty v krajině Šluknovska, které díky své početnosti a uměleckému ztvárnění patří k fenoménům krajiny severních Čech. Výstava v ambitu rumburské Lorety byla k vidění od 1. 4. do 31. 5. 2011. Výstavní projekt připravila Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk a Röhmisch- katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt z Leutersdorfu za finanční podpory Evropské unie v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa a Česko-německého fondu budoucnosti.


Šestnáct výstavních panelů obsahovalo česko-německou historii jednotlivých křížových cest, dobové a aktuální fotografie. Zveřejněné podrobné situační plány byly výsledkem terénních průzkumů Ivy Jaburkové. Doprovodné texty na výstavní panely připravila Iva Jaburková a Klára Mágrová. Texty do němčiny přeložil Rudolf Breuer. O grafické zpracování a výrobu výstavních panelů se postaral Radek Tesař. Aktuální stav křížových cest zachytily fotografie Jiřího Stejskala. Výstavu "Křížové cesty Šluknovska" doplnila komentovaná prohlídka s autory výstavy, vernisáž s přednáškou, prohlídka křížových cest v Rumburku a česko-německá pobožnost křížové cesty. Pro dětské návštěvníky byly připraveny omalovánky s tématikou křížové cesty. Výstava Křížové cesty Šluknovska se v letech 2011-2012 představila v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Kirche Mariä Himmelfahrt) v Leutersdorfu, Centru setkávání v Dolní Poustevně, na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a na zámku ve Šluknově. 21. 10. 2011 se ve spolupráci s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko uskutečnila celodenní exkurze po vybraných křížových cestách.21. 10. 2011 se ve spolupráci s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko uskutečnila celodenní exkurze po vybraných křížových cestách.


Výstava Křížové cesty Šluknovska se v letech 2011-2012 představila v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Kirche Mariä Himmelfahrt) v Leutersdorfu, Centru setkávání v Dolní Poustevně, na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, na zámku ve Šluknově a v sídle Ministerstva kultury ČR v Nostickém paláci na Malé Straně v Praze. Od 1. 12. 2012 se křížové cesty nastálo prezentují v Loretě v Rumburku.

Tiráž

"Křížové cesty Šluknovska" Výstavu v roce 2011 pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk a Röhmischkatholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt z Leutersdorfu.
Název projektu: Křížové cesty Šluknovska
Oficiální registrační číslo projektu: 0482.01/201010/CZ.4/1/03
Text: Iva Jaburková a Klára Mágrová
Překlad: Rudolf Breuer
Fotografie: Jiří Stejskal
Grafické zpracování: Radek Tesař - TR DESIGN, Jiřetín pod Jedlovou.
Situační plány: Iva Jaburková
Dobové fotografie: Sbírky Oblastního muzea Děčín, pobočka Muzeum Rumburk, Valtr Koňák a Zdeněk Patzelt


   

Plakáty

zpět na Křížové cesty Šluknovska