rumburk.farnost.cz

Varhanní duchovní hudba ve Filipově / Geistliche Orgelmusik in Filippsdorf

Varhanní duchovní hudba ve Filipově V bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se od roku 2007 koná mezinárodní festival varhanní duchovní hudby. Koncerty probíhají každou neděli od července do srpna....
Festival duchovní hudby...

Historické texty
kaple sv. Jana Křtitele | kaple sv. Jana Nepomuckého

Křížové cesty Šluknovska

Křížová cesta na vrchu Jáchym u Lobendavy. Stav v roce 2018. Foto Jiří Stejskal Ve Šluknovském výběžku bylo díky specifickému historickému vývoji regionu v 17. a 18. století vybudováno křížových cest více, než bylo běžné v jiných oblastech České republiky. Na jejich vzniku se podíleli nejvýznamnější malíři, sochaři, kameníci a řezbáři Šluknovska. Ojedinělé jsou různorodým uměleckým ztvárněním...
Křížové cesty Šluknovska...

Kreuzwege im Schluckenauer Gebiet  

Kreuzwege im Schluckenauer Gebiet Im Schluckenauer Gebiet wurden durch die spezifische historische Entwicklung der Region im 17. Jahrhundert mehr Kreuzwege als in anderen Gebieten errichtet. Einmalig sind sie auch durch ihre verschiedene künstlerische Gestaltung, ihre Formen gleichen gemauerten oder steinernen Kapellchen....
Kreuzwege im Schluckenauer Gebiet...

Stalo se: Archiv akcí v Loretě v Rumburku od roku 2007

Oslavy 300 let Lorety Přehled plakátů výstav, koncertů, církevních slavností a doprovodných kulturních akcí uspořádaných v Loretě s ambitem v Rumburku od roku 2007. Zveřejněny jsou vybrané tiskové zprávy vydané Římskokatolickou farností - děkanstvím Rumburk o proběhlých akcích, vydaných publikacích a pokračující stavební obnově rumburské Lorety.
Rok 2007...
Rok 2008...
Rok 2009...
Rok 2010...
Rok 2011...
Rok 2012...
Rok 2013...
pokračování na webu www.loretarumburk.cz

Články

Články Historie Filipovského zázraku (Mgr. Pavel Tichý, pdf 129 kB)
Don Bosko - Co bychom mohli vědět
Sieger Köder (autor ilustrací zastavení křížové cesty v Jiříkově)
Bart září 2004 (pdf 398 kB)
Bart Velikonoce 2004 (pdf 187 kB)
Bart Advent 2003 (pdf 259 kB)
Bart říjen 2003 (pdf 1.14 MB)
Nástin církevních dějin města Rumburk (výňatek, Tomáš Lígr)

Stalo se: 300 let Lorety v Rumburku (1707-2007)

Oslavy 300 let Lorety Oslavy připomenou 300 let, které v sobotu 15. září 2007 uplynou od dostavby a vysvěcení loretánské kaple. Budou mj. zahrnovat cyklus koncertů, výstav a doprovodných kulturních akcí, řadu náboženských slavností za účasti nejvyšších hodnostářů litoměřické diecéze, salesiánské kongregace a kapucínského řádu.
Oslavy 300 let Lorety...
Loretánské slavnosti (1)... (pdf 1.22 MB)
Loretánské slavnosti (2)... (pdf 473 kB)
Program oslav (pdf 160 kB)
Pressebericht Loretokapelle in Rumburk (1707-2007)   (pdf 166 kB)