rumburk.farnost.cz

Jeden den v době baroka při Loretánských slavnostech 2018 v Rumburku

Datum: sobota 15. 9. 2018, 10.00 až 17.30 hod.
Místo: loretánská kaple s ambitem a kostel sv. Vavřince v Rumburku
Určeno pro: veřejnost
Plakátek: Jeden den v době baroka při Loretánských slavnostech 2018 v Rumburku

Článek:

Celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče v Loretě Rumburk nabízí prožitek jednoho dne v době baroka. V sobotu 15. září 2018 během Loretánských slavností 2018 jsou připraveny divadelní pohádky, koncerty, komentované prohlídky a tvoření ve výtvarných dílnách. Loretánské slavnosti začínají v 10.00 a končí v 17.30 hod. Premiérově se představí nově vytvořená výstava o historii Lorety s interaktivními prvky scénografa Kamila Bělohlávka. K vidění bude multimediální prezentace poutních míst a křížových cest Šluknovska od fotografa Jiřího Stejskala. Dětské i dospělé návštěvníky čeká půjčovna historických kostýmů z období renesance a baroka. Připraveny jsou komentované prohlídky s průvodcem. Loretánské slavnosti pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk a Město Rumburk. Vstupné je 25 Kč. Od roku 2014 jsou slavnosti certifikované jako regionální zážitek Českosaského Švýcarska. Akce je součástí Dnů evropského dědictví. Loretánské slavnosti se konají za podpory Ministerstva kultury a Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Více: Více: http://www.loretarumburk.cz/akce/loretanske-slavnosti-2018-v-rumburku/ 

Kulturní program Loretánských slavností 2018 v Rumburku

10.00  zahájení (nádvoří)

10.20-10.50 Soubor Sedmihlásek z výběžku, vede René Habich (nádvoří)

10.55-11.35 Divadelní pohádka Medvědí princ Studia DAMÚZA (nádvoří)

11.40-12.10 Renesanční písně souboru Avrix – Kateřina Hájková (zpěv), Danuše Pospíšilová (kytara) (loretánská kaple)

12.30-12.50 Multimediální prezentace poutních míst a křížových cest Šluknovska, vernisáž stálé výstavy o historii Lorety v Rumburku (kostel sv. Vavřince)

12.55-13.15 Dětský pěvecký sbor Pastelky při ZŠ Pastelka, o.p.s. v Rumburku (kostel sv. Vavřince)

13.25-13.55 Sólová vystoupení žáků Základní umělecké školy Rumburk, třída Kláry Brabníkové (nádvoří)

14.00-14.35 Interaktivní představení Deset-dvacet-SovaStudia DAMÚZA z Prahy (nádvoří)

14.40-15.10 Sefardské písně souboru Avrix – Kateřina Hájková (zpěv), Danuše Pospíšilová (kytara) a Miroslava Kollerová (djembe) (loretánská kaple)

15.15-15.35 Sólové vystoupení – Ondřej Pavlas (zpěv) a Martina Pavlasová (varhany) (kostel sv. Vavřince)

15.45-16.15 Big band ZUŠ Rumburk, vede Pavel Zelenka (nádvoří)

16.30-17.30 Barokní ženy, koncert z děl skladatelek a básnířek 17. a 18. stol. Program: F. Caccini, E. J. de la Guerre, B. Strozzi, J. I. de la Cruz. Koncertní program souboru Musica Poetica z Brna (kostel sv. Vavřince)