rumburk.farnost.cz

Noc kostelů 2017 v Rumburku a ve Filipově

Datum: pátek 9. 6. 2017
Místo: loretánská kaple v Rumburku, bazilika minor ve Filipově
Určeno pro: veřejnost
Plakátek: Noc kostelů 2017 v Rumburku a ve Filipově

Článek:

pátek 9. 6. 2017, 17.00-20.00 h., Loreta Rumburk, Noc kostelů 2017. Vystoupení dětí ze třídy Sluníčka Mateřské školy v Komenského ul. (17.05 h.). Vernisáž výstavy "F. Biener a J. L. Hildebrandt - setkání barokních tvůrců", fotografie Jiřího Stejskala (18.00 h.). Liturgická roucha a bohoslužebné předměty, komentovaná prohlídka (17.30, 19.00). Koncert Krásnolipského komorního sboru (19.30 h.). Průběžně: komentované prohlídky Lorety, výtvarná dílna pro děti, ztišení a meditace v loretánské kapli, http://www.loretarumburk.cz/akce/noc-kostelu-2017-v-lorete-rumburk/   

pátek 9. 6. 2017, 17.00-18.00 h., Evangelický kostel na Krásnolipské ul. v Rumburku. Program pro děti "Už jste někdy stavěli pyramidu? aneb vzteklý faraon, přechod před Rudé moře a hledání desatera", https://sites.google.com/site/evangrbk/  

pátek 9. 6. 2017, 20.00-22.00 h., Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Noc kostelů 2017. Koncert Krásnolipského komorního sboru (20.30 h.), hra na varhany, komentované prohlídky s průvodcem, prohlídka výstavy o historii poutního místa Filipov, www.poutni-mista-sluknovsko.cz  

Vstup na Noc kostelů 2017 je volný