rumburk.farnost.cz

Přehled akcí v poutním místě Filipov v roce 2016

Datum: 12. 1. 2016 - 30. 11. 2016
Místo: bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově
Určeno pro: veřejnost, farníci, němečtí rodáci
Plakátek: Přehled akcí v poutním místě Filipov v roce 2016

Článek:

Poutní místo Filipov si v roce 2016 připomněl 150. výročí 

(Jiříkov 3. 11. 2016) Jubilejní rok ve Filipově nabídl pravidelné mše svaté, česko-německou výstavu o poutním místě, Noc kostelů, festival varhanní hudby, premiérové provedení filipovské kantáty Pramen milosti a česko-německou konferenci "150 let Filipova".  Vedle nových česko-německých publikací o poutním místě Filipov jsou ve Filipově k dostání pohledy, svaté obrázky a originální dárkový betlém. Od 1. 7. do 31. 10. 2016 byla bazilika minor ve Filipově přístupná s průvodcem.

Ve středu 13. ledna 2016 uplynulo sto padesát let od zjevení Panny Marie ve Filipově (1866) a uzdravení Magdaleny Kade. Římskokatolická farnost Jiříkov si v roce 2016 současně připomněla devadesát let od povýšení poutního kostela na baziliku minor Panny Marie Pomocnice křesťanů (1926). Oslavám významného jubilea patřil celý rok 2016. Nejvýznamějším dnem výročního roku ve Filipově byla středa 13. ledna 2016. Ve 4.00 hod. ráno v poutním kostele proběhla pontifikální mše svatá celebrovaná litoměřickým biskupem Janem Baxantem a Wolfgangem Ipoltem, zhořeleckým biskupem. Od 14. 1. do 20. 1. 2016 následoval oktáv zjevení se mší sv. od 17.00 hod. Praktické informace pro poutníky jsou zde: http://rumburk.farnost.cz/?item=prakticke-informace-pro-poutniky-150.-vyroci

 

Otevírací doba baziliky minor ve Filipově v létě a na podzim 2016:

1. červenec - 31. říjen 2016, úterý-sobota, 11.00-16.00 h.

V neděli je bazilika minor přístupná od cca 9.30 do 12.00 h., ale z důvodu mše sv. se neposkytuje průvodcovská služba. Mše sv. začíná v neděli a každého 13. dne v měsíci od 10.30 h. 

Vstupné je dobrovolné


Přehled akcí v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově v roce 2016

150. výročí zjevení Panny Marie ve Filipově - pořad bohoslužeb

Úterý 12. ledna 2016, 17.00 hod., večerní mše sv.

Středa 13. ledna 2016, 4.00 hod. ráno pontifikální mše sv., 9.00 hod. mše sv. v německém jazyku, 10.30 hod. česká mše sv. a 17.00 hod. česko-německá mše sv.                     

Daší informace jsou http://rumburk.farnost.cz/?item=prakticke-informace-pro-poutniky-150.-vyroci

Slavnostní mši svatou natáčela 13. 1. 2016 ve 4.00 h. televize Noe, záznam mše sv.: http://www.tvnoe.cz/video/8871


Oktáv zjevení: 14. ledna - 20. ledna 2016, 17.00 hod. mše sv.

 

Koncert Severáčku

Sobota 9. 1. 2016, 15.00 h., bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově

Koncert libereckého dětského pěveckého sboru ZUŠ. Pořádá Město Jiříkov a ŘKF Jiříkov, více http://www.mestojirikov.cz/kultura/details/571-koncert-peveckeho-sboru-severacek


Představení publikací a komentovaná prohlídka poutního kostela

Sobota 16. 1. 2016, 10.00 h., bazilika minor ve Filipově

Prohlídka kaple a kostela ve Filipově s průvodcem. Představení nově vydaných publikací - "Poutní místo Filipov" a "Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Průvodce po stavební historii a uměleckém významu". Pořádá ŘKF Jiříkov, www.poutni-mista-sluknovsko.cz 

Více: http://rumburk.farnost.cz/?item=prezentace-novych-publikaci-v-bazilice-minor  

Stavební historie poutního kostela ve Filipově

15. 2. 2016, 18.00 h., Městské divadlo Varnsdorf

Přednáška o architektech a architektuře poutního kostela. Pořádá Kruh přátel muzea Varnsdorf a ŘKF Jiříkov, více http://muzeum.varnsdorf.cz/ a www.poutni-mista-sluknovsko.cz 

 

Poutní místo Filipov (1866-2016)

13. květen - 30. říjen 2016, bazilika minor ve Filipově

Otevírací doba: 1. 7.- 31. 8. 2016, úterý-sobota, 11.00-16.00 h.

Česko-německá výstava o filipovském zázraku a historii milostné kaple a poutního kostela. Pořádá ŘKF Jiříkov za podpory Ministerstva kultury, www.poutni-mista-sluknovsko.cz   

 

Noc kostelů 2016 ve Filipově

Pátek 10. 6. 2016, 20.00-22.00 h., bazilika minor ve Filipově

Komentované prohlídky, ukázky hry na varhany. Pořádá ŘKF Jiříkov, www.poutni-mista-sluknovsko.cz 

 

Varhanní duchovní hudba ve Filipově

neděle od 14.00 h., bazilika minor ve Filipově

3. 7. 2016 Collegium hortensis, soubor (ČR), Jiří Chlum, varhany (ČR)

10. 7. 2016 Michale Pöche, varhany (Německo), Robert Wintzen, trubka (Německo)

17. 7. 2016 Petr Kolař, varhany (ČR)

24. 7. 2016 Jiří Strach, mluvené slovo (ČR), Ivana Michalovičová,varhany (ČR)

31. 7. 2016 Kateřina Chroboková, varhany (ČR)

7. 8. 2016 Michal Novenko, varhany (ČR), Jana Bínová Koucká, soprán (ČR)

14. 8. 2016 Gregoriánská schola, chorál (ČR), Martin Moudrý, varhany (ČR)

21. 8. 2016 Douglas Bruce, varhany (Velká Británie)

28. 8. 2016 Collegium pražských trubačů (ČR), František Šťastný, varhany (ČR)

10. ročník mezinárodního festivalu. Pořádá Arte Musica o. s., ŘKF Jiříkov a Gymnázium Varnsdorf - Akademie příslibu, více www.poutni-mista-sluknovsko.cz

 

Pramen milosti

3. 7. 2016, neděle od 14.00 h., bazilika minor ve Filipově

Premiérové provedení kantáty Jana Zástěry o poutním místě Filipov. Vystupuje soubor Collegium hortensis z Teplic. Koná se v rámci 10. ročníku mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba ve Filipově. Pořádá ŘKF Jiříkov za podpory Ministerstva kultury, více www.poutni-mista-sluknovsko.cz


150 let Filipova

Pondělí 12. 9. 2016, Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě

Česko-německá konference. Pořádá Biskupství litoměřické ve spolupráci s ŘKF Jiříkov a dalšími partnery, více informací: http://www.dltm.cz/konference-filipov-2016


Slavnostní koncert skladatelů Šluknovského výběžku k 150. výročí filipovských událostí

12. 9. 2016, 19.00–20.00, Krásná Lípa, kostel sv. Maří Magdalény

 

Koncert se pořádá jako součást česko-německé konference "150 let Filipova". Pořádá jej Římskokatolická farnost Jiříkov. Vstupné je dobrovolné. Účinkují: Vilémovský chrámový sbor, Mikulášovický sbor a pěvci ze Sebnitz a Neustadtu a Rumburský komorní orchestr. Sólisté: varhany – Gertrud Šormová, zpěv – Helena Krausová. Dirigent: Patrik Engler. Sbormistr: Markéta Englerová a Jana Zimmerová. Úvodní slovo: ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, více www.poutni-mista-sluknovsko.cz

 

Slavnost výročí korunovace Panny Marie Filipovské

Úterý 13. 9. 2016, 10.30 h., bazilika minor ve Filipově

Mše sv. při příležitosti 90. výročí korunovace sochy Panny Marie Filipovské (12. 9. 1926). Hlavní celebrant Joachim Reinelt, emeritní drážďansko-míšeňský biskup. Pořádá ŘKF Jiříkov

 

Kontakt:

Římskokatolická farnost Jiříkov

Tel. +420 739 905 907, +420 603 840 437

E-mail: jirikovrkf@seznam.cz

www.rumburk.farnost.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

www.facebook.com/poutnimistofilipov