rumburk.farnost.cz

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2018

Datum: 2. 1. až 28. 12. 2018
Místo: loretánská kaple s ambitem a kostel sv. Vavřince v Rumburku
Určeno pro: veřejnost
Plakátek: Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2018

Článek:

V celoročně přístupné Loretě Rumburk se konají prohlídky, výstavy a koncerty. Více: www.loretarumburk.cz

Výstavy v ambitu

Kulturní akce

 • úterý 16. 1. 2018, 18.00—19.00, Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách za doprovodu rorátů a s vůní svařeného vína
 • neděle 14. 1. 2018, 9.00-12.00 hod. Rumburská cesta – společná cesta za betlémy. Pěší vycházka za kostelními a soukromými betlémy Rumburku. Sraz v 9.00 hod. Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • sobota 20. 1. 2018, 9.00-15.00 hod., Exkurze za betlémy Šluknovska, sraz v 8.45 hod. v Loretě Rumburk. Exkurze je pouze pro přihlášené. Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • středa 28. 3. 2018, 17.00—18.00, Komentovaná prohlídka obrazů křížové cesty a kaple Svatých schodů. Rezervace možná na tel. +420 604 555 922. Vstupné dobrovolné
 • sobota 12. 5. 2018, 9.00-15.30 hod., Autobusová exkurze za křížovými cestami Šluknovska
 • pátek 18. 5. 2018, 20.00—23.00, Loretánská muzejní noc 2018 v Rumburku. 12. ročník akce. Hudební vystoupení dětských pěveckých sborů, výtvarné dílny, zdramatizované pověsti. Koná se v rámci Festivalu muzejních nocí 2018
 • pátek 25. 5. 2018, 17.00—20.00, Noc kostelů 2018 v Loretě Rumburk. Hudební vystoupení, komentované prohlídky, výtvarné dílny, ztišení
 • čtvrtek 7. 6. 2018, 17.00-18.30, Rumburkem s průvodcem po stopách soch. Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • čtvrtek 14. 6. 2018, 17.00-18.30, Rumburkem s průvodcem po stopách diplomatů (v rámci Roku šlechty českých zemí v evropské diplomacii). Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • úterý-sobota, 30. 6. až 1. 9. 2018, 15.00—16.00, Prázdninové prohlídky Lorety pro děti od 5 do 11 let. Hravé seznámení s loretánským příběhem
 • 17. 7. a 31. 7., 14. 8. a 28. 8. 2018, 20.00-21.30, Večerní prohlídky při svíčkách. Komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba. Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • 5. 7. 2018 od 10.00, Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk. Komentovaná prohlídka běžně nepřístupných prostor. Nutná rezervace na tel. +420 604 555 922
 • sobota 15. 9. 2018, 10.00—17.00, Loretánské slavnosti 2018 v Rumburku. Jeden den v době baroka. Celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče. 311. výročí posvěcení loretánské kaple (1707-2018). Regionální zážitek Českosaského Švýcarska. Koná se v rámci Dnů evropského dědictví 2018
 • pátek 12. 10. 2018, od 18.00, Sestry. Fyzické / předmětové divadlo / s živou hudbou v kostele sv. Vavřince. Účinkuje FysioArt z Prahy
 • sobota 1. 12. 2018, 9.00—16.00, Zahájení adventu 2018 v Loretě Rumburk. Výstava betlémů, žehnání adventních věnců, ukázky obnovených prostor, tvoření ve výtvarných dílnách
 • úterý 4. 12. 2018, 18.00-19.00 hod., Adventní pohádky Rosti Křivánka v Loretě Rumburk
 • úterý 11. 12., 18. 12. 2018 a 15. 1. 2019, 18.00—19.00, Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách a s vůní svařeného vína

Koncerty v kostele sv. Vavřince

 úterý 15. 5. 2018, 17.00-18.00 hod., Koncert žáků ZUŠ Rumburk. Vystoupení žáků varhanní, dechové a pěvecké třídy

 • sobota 15. 9. 2018, 16.30-17.30, Barokní ženy, koncert z děl skladatelek a básnířek 17. a 18. stol. Program: F. Caccini, E. J. de la Guerre, B. Strozzi, J. I. de la Cruz. Koncertní program souboru Musica Poetica z Brna
 • pátek 5. 10. 2018, 18.00-19.00 hod., A. M. z Otradovic: Česká loutna. Koncert ke cti. sv. Františka. Vystupuje soubor Fragium 16 z Liberce
 • sobota 20. 10. 2018, 11.00-11.45 hod., Koncert ke cti sv. Lukáše, účinkuje Hohwaldchor z Neustadtu
 • úterý 4. 12. 2018, 17.00-18.00 hod., Předvánoční koncert žáků ZUŠ Rumburk. Vystoupení žáků varhanní, dechové a pěvecké třídy
 • čtvrtek 6. 12. 2018, 17.00-18.00 hod., Benefiční adventní koncert pro Leonku. Pořádá Mateřské školy V Podhájí
 • neděle 23. 12. 2018, 17.00, Adventní koncert dětských pěveckých sborů Šenováček a Tyršovské zvonky
 • středa 26. 12. 2018, 17.00, Vánoční koncert - pásmo českých a evropských koled. Účinkuje: Martina Pavlasdová (varhany) a Ondřej Pavlas (zpěv)

Církevní akce

 • leden až listopad každé poslední úterý v měsíci 15.00—15.45 mše svatá v loretánské kapli
 • pátek 16. 2. až 23. 3. 2018, 16.45—17.30, Pobožnosti křížové cesty v postním období. Sraz účastníků v 16.30 v Loretě
 • pátek 30. 3. 2018, 15.00—16.00, Pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů
 • neděle 5. 8. 2018, 9.30—11.00, 333. Odpustková slavnost Porciunkule. Mše sv. se koná v klášterním kostele sv. Vavřince. Následuje loretánská litanie v loretánské kaplia pobožnost u oltáře sv. Josefa na nádvoří Lorety. Více: http://www.loretarumburk.cz/akce/odpustkova-cirkevni-slavnost-porciunkule-2018-v-lorete-rumburk/  
 • neděle 12. 8. 2018, 9.30—10.30, Pouť ke cti sv. Vavřince v klášterním kostele sv. Vavřince
 • sobota 15. 9. 2018, 10.00—11.00, 311. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Mše sv. se koná v kostele sv. Vavřince
 • sobota 15. 9. 2018, 17.00-17.45, Pobožnost Svatých schodů