rumburk.farnost.cz

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2019

Datum: 2. 1. až 28. 12. 2019
Místo: loretánská kaple s ambitem a kostel sv. Vavřince v Rumburku
Určeno pro: veřejnost
Plakátek: Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2019

Článek:

Barokní sakrální památka ležící poblíž Českého Švýcarska má otevřeno celoročně. Konají se tu netradiční prohlídky. V ambitu se pořádají výstavy a v klášterním kostele sv. Vavřince koncerty duchovní hudby. Ve vstupní budově je k vidění Expozice církevního umění Šluknovska a interaktivní výstava o historii Lorety. Tel. +420 604 555 922. Více: www.loretarumburk.cz

Výstavy v ambitu

1. 12. 2018—2. 2. 2019, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922

1. 12. 2018—2. 2. 2019, Výstava dětských betlémů v Loretě. Jesličky vyrobené dětmi ze Šluknovska

8. 2.—30. 3. 2019, Camino na kolečkách. Na vozíku život nekončí. Putovní výstava fotografií Petra Hirsche z putování Jana Duška do Santiaga de Compostela. Vernisáž 7. 2. od 17.00 v ambitu Lorety, poté následuje promítání v Městské knihovně Rumburk

3. 4. —18. 5. 2019, Karlovo údolí. Dobové a aktuální fotografie z výletního místa na Šluknovsku. Připravil Marin Bilinski, Oldřich Podzimek a Město Šluknov. Opožděná vernisáž v pátek 17. 5. 2019 během Loretánské muzejní noci

13. 4.—8. 6. 2019, Pašijový betlém. Zobrazení biblického vyprávění o utrpení Krista v kapli P. Marie Lurdské

24. 5.—29. 6. 2019, Dolní Křečany a Horní Jindřichov ve fotografiích. Výstava dobových fotografií. Pořádá se při příležitosti 70. výročí připojení obcí k Rumburku. Připravila Ester Sadivová. Vernisáž 24. 5. 2019 od 18.30 hod. Součástí jsou komentované prohlídky obou obcí. Více: http://www.loretarumburk.cz/akce/dolni-krecany-a-horni-jindrichov-ve-fotografiich/

3. 7.—14. 9. 2019, Taje a krásy Šluknovska, výstava fotografií Iva Šafuse. Připravil www.vybezek.eu. Dernisáž v sobotu 14. 9. 2019 od 16.30, http://www.loretarumburk.cz/akce/vystava-taje-a-krasy-sluknovska-v-lorete/  

18. 9.—31. 10. 2019, Noční Praha. Výstava fotografií ing. Miroslava Jeništy z Rumburku. Vernisáž v neděli 22. 9. 2019

30. 11. 2019—2. 2. 2020, Betlém v klášterním kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922

30. 11. 2019—2. 2. 2020, Výstava betlémů vyrobených dětmi

 

Kulturní akce

úterý 15. 1. 2019, 18.00—19.00, Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách

sobota 26. 1. 2019, 9.00—12.00, Rumburská cesta. Pěší vycházka za kostelními a soukromými betlémy

středa 17. 4. 2019, 17.00—18.00, Komentovaná prohlídka obrazů křížové cesty a kaple Svatých schodů. Rezervace míst na tel. +420 604 555 922, http://www.loretarumburk.cz/akce/komentovana-prohlidka-krizove-cesty-a-kaple-svatych-schodu-2019-v-rumburku/

středa 8. 5. 2019, 21.00-22.00, Večerní prohlídka Lorety Rumburk při svíčkách. Rezervace na tel. +420 604 555 922, http://www.loretarumburk.cz/akce/kvetnova-vecerni-prohlidka-lorety-pri-svickach/  

9. 5. až 12. 5. 2019, Putování po stezce Via Sacra z Rumburku do Hejnic

pátek 17. 5. 2019, 20.00—23.00, Loretánská muzejní noc 2019 v Rumburku. 13. ročník akce. Hudební vystoupení dětských pěveckých sborů a výtvarné dílny. Koná se v rámci Festivalu muzejních nocí 2019, http://www.loretarumburk.cz/akce/loretanska-muzejni-noc-2019-v-rumburku/

pátek 24. 5. 2019, 18.00—22.00, Noc kostelů 2019 v Loretě Rumburk. Výstava, koncert, prohlídky, ztišení. Víe: http://www.loretarumburk.cz/akce/noc-kostelu-2019-v-lorete-rumburk/

čtvrtek 6. 6. a 20. 6. 2019, od 17.00, Rumburkem s průvodcem I, II. Komentované vycházky bývalými obcemi Dolní Křečany a Horní Jindřichov. Délka trvání 90 min Rezervace míst: +420 604 555 922. Více: http://www.loretarumburk.cz/akce/dolni-krecany-a-horni-jindrichov-ve-fotografiich/

úterý—sobota 29. 6. až 31. 8. 2019, 15.00—16.00, Prohlídky Lorety Rumburk pro děti od 5 do 11 let. Hravé seznámení s loretánským příběhem

sobota 13. 7. 2019, 10.00-11.30, Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk. Komentovaná prohlídka běžně nepřístupných prostor. Nutná rezervace na tel. +420 604 555 922, http://www.loretarumburk.cz/akce/prohlidka-technickeho-zazemi-lorety-rumburk-2019/

úterý 9. 7., 16. 7., 23. 7., 13. 8. a 20. 8. 2019, 20.00-21.30, Večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách. Komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba. Rezervace na tel. +420 604 555 922, http://www.loretarumburk.cz/akce/vecerni-prohlidky-lorety-rumburk-leto-2019/

sobota 14. 9. 2019, 10.00—17.30, Loretánské slavnosti 2019 v Rumburku. Celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče. Regionální zážitek Českosaského Švýcarska, http://www.loretarumburk.cz/akce/loretanske-slavnosti-2019-v-lorete-rumburk/

neděle 22. 9. 2019, 10.00—17.00, Den Via Sacra. Prohlídky s průvodcem. Vernisáž výstavy. Premiéra divadelní inscenace

neděle 22. 9. 2019, od 17.00 a 19.00, Půlnoc v pohraničí. Premiéra divadelní inscenace inspirované historií Lorety a kapucínského kláštera. Účinkuje umělecké seskupení FysioART o.p.s. Délka 70 min. Rezervace vstupenek na +420 604 555 922, http://www.loretarumburk.cz/akce/premiera-inscenace-pulnoc-v-pohranici-v-lorete-rumburk/

sobota 30. 11. 2019, 9.00—16.00, Zahájení adventu 2019 v Loretě Rumburk. Výstava betlémů, tvoření ve výtvarných dílnách

úterý 10. 12. a 17. 12. 2019, 18.00—19.00, Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách

 

Koncerty v kostele sv. Vavřince

úterý 21. 5. 2019, 17.00-18.00 Koncert žáků ZUŠ Rumburk - tradiční vystoupení varhanní, dechové a pěvecké třídy

sobota 8. 6. 2019, 18.00-19.00, Schola puellarum, koncert duchovní hudby v loretánská kapli. Vystupuje dívčí pěvecké uskuteční z Varnsdorfu. Vede Alena Převorová

úterý 3. 12. 2019, 17.00-18.00, Předvánoční koncert žáků ZUŠ Rumburk

neděle 22. 12. 2019, 16.30, Adventní koncert dětských pěveckých sborů Šenováček a Tyršovské zvonky

čtvrtek 26. 12. 2019, 17.00, J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše

 

Církevní akce

leden až listopad každé poslední úterý v měsíci 15.00—15.45 mše svatá v loretánské kapli

neděle 17. 3. (od 15.00), úterý 26. 3. 2019 (od 14.30) a pátek 19. 4. 2019 (od 15.30), Pobožnost křížové cesty v postním období

pátek 19. 4. 2019, od 15.00, Pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů

neděle 4. 8. 2019, 10.00—11.00, 333. Odpustková slavnost Porciunkule v kostele sv. Vavřince

neděle 11. 8. 2019, 9.00—10.00, Pouť ke sv. Vavřinci v kostele sv. Vavřince

sobota 14. 9. 2019, 10.00—11.00, 312. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Mše sv. se koná v loretánské kapli