rumburk.farnost.cz

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2016

Datum: 2. 1. - 28. 12. 2016
Místo: loretánská kaple s ambitem a kostel sv. Vavřince v Rumburku
Určeno pro: veřejnost
Plakátek: Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2016

Článek:

Loreta Rumburk je přístupná celoročně od úterý do soboty. Od dubna do října od 10.00 do 17.00 h. Od listopadu do března od 9.00 do 16.00 h. Spravuje ji Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Při prohlídkách Lorety Rumburk mají návštěvníci k dispozici písemného průvodce v sedmi jazykových mutacích. Ve vstupní budově Lorety je přístupná Expozice církevního umění Šluknovska. Vstupné zůstává v roce 2016 na stejné výši - 50 Kč dospělí a 25 Kč děti a senioři. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné pro 2 dospělé a dvě a více dětí je 125 Kč. Loreta Rumburk má k dispozici čtyřjazyčné webové stránky www.loretarumburk.cz.

Výstavy v ambitu

 28. 11. 2015 - 2. 2. 2016, úterý–sobota, 9.00–16.00 h., Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince

 • 28. 11. 2015 - 2. 2. 2016, úterý–sobota, 9.00–16.00 h., Výstava dětských betlémů

 • 6. 2. – 29. 3. 2016, úterý–sobota, 9.00–16.00 h., Velikonoční jízdy v Mikulášovicích a Horní Lužici. Výstavu snímků Iva a Michala Šafusových připravil spolek Ještě žijem z Velkého Šenova, www.vybezek.eu. Vernisáž 5. 2. 2016 od 16.30 h.   

 • 23. 3. - 14. 5. 2016, úterý–sobota, 10.00–17.00 h., Pašijový betlém v kapli Panny Marie Lurdské. Zobrazení biblického vyprávění o utrpení Krista, více www.loretarumburk.cz

 • 1.  4. - 31. 5. 2016, úterý–sobota, 10.00–17.00 h., Křížové cesty v krajině. Výstavu o vybraných křížových cestách z České republiky připravil Dalibor Hobl z Kutné Hory, více www.loretarumburk.cz

 • 4. 6. - 30. 7. 2016, úterý–sobota, 10.00–17.00 h., Národní park České Švýcarsko a krajina pod Studencem. Fotografie Václava Sojky. Připravilo Občanské sdružení pod Studencem a Správa Národního parku České Švýcarsko, více www.npcs.czwww.loretarumburk.cz

 • 6. 8. - 29. 10. 2016, úterý–sobota, 10.00–17.00 h., České Nizozemí. Výstava černobílých fotografií Jiřího Stejskala. Vernisáž 6. 8. 2016 od 16.15 h., více www.loretarumburk.cz

 • 3. 11. - 29. 11. 2016, Ze starých časů. Výstava obrazl Josefa Kocourka, více www.loretarumburk.cz

 • 26. 11. 2016 - 2. 2. 2017, úterý–sobota, 9.00–16.00 h., Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince, výstava kostelních jesliček z roku 1922, více www.loretarumburk.cz

 • 26. 11. 2016 - 2. 2. 2017, úterý–sobota, 9.00–16.00 h., Výstava betlémů dětí z mateřských a základních škol, více www.loretarumburk.cz 

 

Kulturní akce

 úterý 19. 1. a 26. 1. 2016, 18.00-19.00 h., Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách. Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní

 • středa 23. 3. 2016, 17.00-18.00 h., Komentovaná prohlídka křížové cesty a kaple Svatých schodů

 • pátek 20. 5. 2016, 20.00-23.00 h., Loretánská noc 2016, hudební vystoupení, výtvarné dílny pro děti a čtení regionálních pověstí. Pořádá se v rámci Festivalu muzejních nocí 2016, více www.loretarumburk.cz

 • pátek 10. 6. 2016, 17.00-20.00 h., Noc kostelů 2016, koncert, prohlídka, ztišení a meditace, více www.loretarumburk.cz

 • čtvrtek 9. 6., 16. 6. a 23. 6. 2016, Rumburkem s průvodcem. Komentované vycházky za architektonickými zajímavostmi města. Sraz před Loretou Rumburk, více www.loretarumburk.cz

 • úterý-sobota, 1. 7.-31. 8. 2016, 15.00--16.00 h., Prohlídka Lorety Rumburk pro děti od 5 do 11 let, více www.loretarumburk.cz

 • sobota 16. 7. 2016, 10.00-11.30 h., Prohlídky technického zázemí Lorety. Komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor, více www.loretarumburk.cz

 • úterý 12. 7. a 19. 7. 2. 8. a 16. 8. 2016, 20.00—21.30 h., Večerní prohlídky Lorety a kostela sv. Vavřince při svíčkách, komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba, rezervace tel. +420 604 555 922, více www.loretarumburk.cz

 • sobota 17. 9. 2016, 10.00-17.00 h., Loretánské slavnosti 2016, celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče, výročí posvěcení loretánské kaple. Dny evropského dědictví. Regionální zážitek Českosaského Švýcarska, více www.loretarumburk.cz

 • sobota 26. 11. 2016, 9.00-16.00 h., Zahájení adventu 2016, prezentace betléma v kostele sv. Vavřince, výstava dětských betlémů, žehnání adventních věnců, ukázky restaurovaných prostor v Loretě, více www.loretarumburk.cz

 • úterý 13. 9. a 20. 12. 2016, 17. 1. a 24. 1. 2017, 18.00-19.00h., Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách. Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní. Rezervace tel. +420 604 555 922, více www.loretarumburk.cz 

 

Církevní akce

 každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. mše svatá v loretánské kapli

 • pátek 12. 2. - 18. 3. 2016, 16.30-17.30 h., Pobožnost křížové cesty v ambitu

 • pátek 25. 3. 2016, 15.00-16.00 h., Pobožnost Svatých schodů

 • sobota 6. 8. 2016, 10.00-17.00 h., 331. odpustková církevní slavnost Porciunkule 2016, více www.loretarumburk.cz 

 • neděle 14. 8. 2016, 9.30 h., Pouť ke sv. Vavřinci v kostele sv. Vavřince

 • sobota 17. 9. 2016, 309. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple (15.00 h.). Pobožnost Svatých schodů (17.00 h.)

Koncerty v kostele sv. Vavřince

 • pátek 10. 6. 2016, 17.00 h., koncert Kláry Brabníkové a Michala Müllera. Pořádá se v rámci Noci kostelů 2016, více www.loretarumburk.cz

 • sobota 22. 10. 2016, 17.00 h., Koncert ke cti sv. Lukáše. Zazní skladby W. A. Mozarta. Vystupuje Rumburský komorní orchestr, více www.loretarumburk.cz

 • úterý 29. 11. 2016, 17.00-18.00 h., Předvánoční koncert varhanní, dechové a pěvecké třídy ZUŠ Rumburkvíce www.loretarumburk.cz

   čtvrtek 22. 12. 2016, 17.00 h., Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky. Koncert dětských pěveckých sborů, více www.loretarumburk.cz

 • pondělí 26. 12. 2016, 17.00 h., J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše. Společné zpívání koled, více www.loretarumburk.cz