rumburk.farnost.cz

Přehled akcí v Loretě v Rumburku v roce 2015

Datum: 1. 1. 2015. - 31. 12. 2015
Místo: loretánská kaple a kostel sv. Vavřince v Rumburku
Určeno pro: veřejnost
Plakátek: Přehled akcí v Loretě v Rumburku v roce 2015

Článek:

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2015 (více o akcích na www.loretarumburk.cz

Výstavy v ambitu

29. 11. 2014 – 2. 2. 2015, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Výstava betlémů dětí z mateřských a základních škol v ambitu, více www.loretarumburk.cz

28. 2. – 26. 3. 2015, Zaostřeno na Jizerky 2014. Výstava nejlepších snímků ze 4. ročníku fotografické soutěže. Připravila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, více http://jizerky.ecn.cz

2. 4. – 30. 5. 2015, Život kostelů Broumovska. Deset barokních kostelů na Broumovsku v barevných fotografiích Jana Záliše. Kostely z let 1709 – 1743 byly postaveny podle plánů barokního architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Připravilo občanské sdružení Omnium, více www.omniumos.cz

5. 6. – 30. 6. 2015, Moje město. Výstava výtvarných prací dětí z MŠ v Rumburku. Vernisáž v pátek 5. 6. 2015 od 17.00 h., více www.loretarumburk.cz

7. 7. – 31. 10. 2015, Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska. Komiksové putování po sakrálních památkách Šluknovska. Pověsti poutních kaplí a křížových cest v obrazech. Pořádá ŘKF Rumburk, více www.loretarumburk.cz

 

3. 11. – 28. 11. 2015, Má vlast cestami proměn 2015. Národní putovní výstava přibližuje zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině České republiky. Připravila Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., více www.cestamipromen.cz

 

28. 11. 2015 – 2. 2. 2016, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince, výstava kostelních jesliček z roku 1922, více www.loretarumburk.cz

  

Kulturní akce

úterý 6. 1. a 20. 1. 2015, 18.00-19.00 h., Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách a s vůní svařeného vína. Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní. Prohlídka klášterního betléma a hra na varhany, více www.loretarumburk.cz

 

středa 1. 4. 2015, 17.00-18.00 h., Komentovaná prohlídka křížové cesty a kaple Svatých schodů, představení pašijového betléma, více www.loretarumburk.cz

pátek 15. 5. 2015, 20.00-23.00 h., Loretánská noc 2015, hudební vystoupení, výtvarné dílny pro děti a čtení regionálních pověstí. Pořádá se v rámci Festivalu muzejních nocí 2015, více www.loretarumburk.cz

pátek 29. 5. 2015, 17.00-20.00 h., Noc kostelů 2015, prohlídka, hra na varhany, ztišení a meditace, více www.loretarumburk.cz

čtvrtek 3. 9. a 10. 9. 2015 od 17.00 h., Rumburkem s průvodcem. Komentované vycházky za architektonickými zajímavostmi města. Sraz před Loretou Rumburk v 16.45 h. Délka trvání 90 min. Součástí je krátká prohlídka loretánské kaple Panny Marie. Minimální počet účastníků: 5 osob. Cena 100 a 60 Kč. Rezervace na e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz, GSM +420 604 555 922. Více www.loretarumburk.cz

sobota 27. 6. a 4. 7. 2015, 10.00-11.30 h., Prohlídky technického zázemí Lorety Rumburk. Komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor od střechy vstupní budovy po kryptu kostela sv. Vavřince, více www.loretarumburk.cz

  

14. 7., 28. 7., 18. 8. a 25. 8., Večerní prohlídky Lorety a kostela sv. Vavřince při svíčkách, komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba, více www.loretarumburk.cz

 

27. 6. – 29. 8. 2015, Prohlídka Lorety Rumburk pro děti. Hravé seznámení s loretánským příběhem. Pro děti od 5 do 11 let. Od úterý do soboty od 15.00 h., více www.loretarumburk.cz

sobota 12. 9. 2015, 10.00-17.00 h., Loretánské slavnosti 2015, celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče, výročí posvěcení loretánské kaple. Regionální zážitek Českosakého Švýcarska se pořádá v rámci Dnů evropského dědictví, více www.loretarumburk.cz

sobota 28. 11. 2015, 9.00-16.00 h., Zahájení adventu 2015 v Loretě, prezentace betléma v kostele sv. Vavřince, výstava dětských betlémů, žehnání adventních věnců, ukázky nově restaurovaných prostor, více www.loretarumburk.cz

úterý 15. 12. a 22. 12. 2015, 19. 1. a 26. 1. 2016 od 18.00 h., Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách a s vůní svařeného vína, komentované prohlídky, rorátní zpěvy, varhanní hudba, prohlídky betléma, více www.loretarumburk.cz

  

Církevní akce

každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. mše svatá v loretánské kapli

pátek 27. 2. až 27. 3. 2015, 17.00-17.45 h., Pobožnosti křížové cesty v ambitu

pátek 3. 4. 2015, 15.00-16.00 h., Pobožnost svatých schodů

sobota 1. 8. 2015, 14.00-17.00 h., Odpustková církevní slavnost Porciunkule

neděle 9. 8. 2015, 9.30 h., Pouť ke sv. Vavřinci v kostele sv. Vavřince

sobota 12. 9. 2015, Slavnost výročí posvěcení loretánské kaple, pobožnost Svatých schodů

 

Koncerty v kostele sv. Vavřince

sobota 3. 10. 2015, 17.00 h., Koncert ke cti sv. Františka v ambitu Lorety. Hudební kvarteto Ámos

sobota 17. 10. 2015, 17.00 h., Koncert ke cti sv. Lukáše. Rumburský komorní orchestr 

neděle 13. 12. 2015, 16.30 h., Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky. Tradiční koncert dětských pěveckých sborů z Velkého Šenova a Rumburku

sobota 26. 12. 2015, 17.00 h., J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše. Účinkuje Vilémovský chrámový sbor za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku. Zpěv: Pěvecký sbor z Mikulášovic, Vilémovský chrámový sbor, pěvci ze saských měst Neustadt a Sebnitz. Hudební doprovod: Rumburský komorní orchestr a hudebníci Šluknovska. Diriguje Patrik Engler. Vstupné dobrovolné