rumburk.farnost.cz

Zrušen XIV. ročník mezinárodního hudebního festivalu 2020 ve Filipově

Místo:Filipov

Milí hudební přátelé,

v letošním roce nás všechny zasáhla celosvětová pandemie a opatření, která s ní souvisela. Ta zásadním způsobem omezila přípravu i samotnou realizaci XIV. ročníku mezinárodního hudebního festivalu "Varhanní duchovní hudba ve Filipově", který se koná vždy o letních prázdninách. Ačkoli byl po technické stránce celý projekt téměř připraven, byli jsme nuceni z bezpečnostních a ekonomických důvodů zrušit pozvání velmi zajímavých interpretů z České republiky a především ze zahraničí. Rozhodli jsme se přesunout festival na rok 2021. Naší snahou je, realizovat celý, již připravený program, o příštích prázdninách. Pokud se do filipovské poutní baziliky přesto vydáte, pak je možné varhanní hudbu slyšet pouze po skončení nedělní bohoslužby (cca v 11:15 hod. v délce 20 min.).
Po čtrnácti letech nepřetržité snahy sdílet s Vámi krásu duchovní hudby, nás toto nucené přerušení velmi zasáhlo. Přijímáme jej ale s pokorou a nadějí, že se všichni společně a ve zdraví ve filipovské bazilice setkáme v roce 2021.

Pokud to situace dovolí a bezpečnostní rizika pominou, tak Vás už o letošním adventu pozveme na II. ročník adventních koncertů "Půlhodinky adventní varhanní hudby s Jiřím Chlumem a jeho hosty". Ať to bude kdykoli, těšíme se na setkání s Vámi!

Přejeme Vám pevné zdraví a stálou vnitřní radost!

Mgr. Jiří Chlum - Arte musica, http://artemusica.cz/

Srdečně

Mgr. Jiří Chlum

00420 602 933 144
chlum.varhany@seznam.cz
www.jirichlum.cz
www.artemusica.cz

Pedagogická fakulta UJEP - Ústí nad Labem
Vyšší odborná škola - Varnsdorf
Základní umělecká škola - Rumburk