rumburk.farnost.cz

Naši dárci

Ministerstvo kultury České Republiky

Ministerstvo kultury ČR

V rámci Programu záchrany architektonického dědictví
 • oprava Lorety (od 1998 dosud)
V rámci Havarijního programu:
 • Oprava střechy kostela sv. Vavřince v Rumburku (2006)
 • Oprava střechy kostela sv. Bartoloměje v Rumburku (2006)
 • Oprava střechy kostela sv. Bartoloměje v Rumburku (2008)
 • Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech (2008)
 • Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech (2009)
 • Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech (2010)
 • Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech (2011)
 • Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech (2012)
V rámci Odboru církví:
 • Oslavy 300 let Lorety v Rumburku (2007)
 • Poutní cesta po Šluknovském výběžku (2008)
 • výstava Architektonické návrhy Johanna Lucase von Hildebrandta (2009)
 • Křížové cesty Šluknovska (2011)
 • Rumburská Loreta pro děti (2013)
 • Léto v Loretě Rumburk (2014)
V rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2014:
 • Obnova bývalé márnice v Jiříkově (2014, 2015)
Nadace VIA

Nadace VIA

 • Oprava ohradní zdi s křížovou cestou kolem kostela sv. J. Nepomuckého ve St. Křečanech
 • Franiškova zahrada - dětské hřiště
Schäfer a Sýkora

Schäfer a Sýkora

 • Hřiště pro nejmenší: Rajská zahrada, máme si kde hrát
Philip Morris

Philip Morris

 • Projekt Františkova zahrada ve Starých Křečanech
Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra - Opomíjené památky

 • Oprava ohradní zdi s křížovou cestou kolem kostela sv. J. Nepomuckého ve St. Křečanech
Českoněmecký fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti (www.zukunftsfonds.de)

 • Projekt Loretánské leporelo - soubor koncertů, přednášek a výstav
 • Projekt Františkova zahrada ve Starých Křečanech
 • Loretánské slavnosti v Rumburku (2008)
 • Generální rekonstrukce varhan v bazilice ve Filipově (2009)
 • Architektonické návrhy Johanna Lucase Hildebrandta pro sakrální stavby na Šluknovsku (2009)
 • Křížové cesty Šluknovska (2011)
 • Rumburská Loreta pro děti (2013)
 • Obnova vitráže s motivem sv. Josefa v kostele sv. Jiří v Jiříkově (2014)
Česká národní agentura Mládež
Česká národní agentura Mládež

Česká národní agentura Mládež

 • Františkova zahrada (dětské hriště)
  (Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou komisí. Tato publikace (materiál, oznámení) odráží pouze postoje autora a Evropská komise ani Národní agentura nenese zodpovědnost za její obsah ani za jakýkoliv způsob užití informací v ní obsažených.)
 • Dům U Martina v Brtníkách (2007-2008)

Nadace české architektury

 • Architektonické návrhy Johanna Lucase Hildebrandta pro sakrální stavby na Šluknovsku (2009)

Ústecký kraj

 • Oprava střechy kostela sv. Bartoloměje v Rumburku (2006)
 • Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech (2008)
 • Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech (2009)
 • Poutní cesta po Šluknovském výběžku (2008)
 • Elektroinstalace v Loretě v Rumburku (2010)
 • Obnova dekorativní výmalby v ambitu Lorety v Rumburku (2012)
 • Restaurování Svatých schodů Loreta s ambity v Rumburku (2011)
 • Loretánské slavnosti 2012 a Svaté schody v Rumburku (Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2012)

Fond malých projektů Euroregionu Nisa

 • Křížové cesty Šluknovska (2011)

Plaston Šluknov

 • III. Loretánská noc v Rumburku (2009)
 

Kirche in Not

 • Oprava střechy kostela sv. Bartoloměje v Rumburku (2007)
 • Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech (2009)

Sparkasse Oberlausitz - Niederschlesien

 • III. Loretánská noc v Rumburku (2009)
 • XIII. Loretánské slavnosti v Rumburku (2009)
 • XIV. Loretánské slavnosti v Rumburku (2010)
 • XV. Loretánské slavnosti v Rumburku (2011)
 • XVI. Loretánské slavnosti v Rumburku (2012)
 • XIII. Loretánské slavnosti v Rumburku (2013)
 • XIII. Loretánské slavnosti v Rumburku (2014)
 • XIII. Loretánské slavnosti v Rumburku (2015)
 

Město Rumburk

 • Odpoledne pro děti, živý Betlém a další akce
 • Loretánská noc v Rumburku (od 2008 dosud)
 • Loretánské slavnosti (od 2007 dosud)
 • Obnova varhan v kostele sv. Bartoloměje v Rumburku (2009-2010)
 • Obnova Lorety v Rumburku (od 2007 dosud)
 

Program rozvoje venkova - Program LEADER

 • Průzkum kostela sv. Vavřince v Rumburku (2011)
 • Expozice církevního umění Šluknovska v Loretě v Rumburku (2013), 11/012/41200/125/000107/1
 • Obnova kostela sv. Vavřince v Rumburku 2013, registrační číslo: 13/018/41200/125/000727
 

Velveta a.s.

 • živý Betlém (poskytnutí materiálu na pořízení kostýmů)
 

Obec Staré Křečany

 • Františkova zahrada
 • Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech (2008)
 • Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech (2009)
 • Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech (2010)
 • Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech (2011)
 • Architektonické návrhy Johanna Lucase Hildebrandta pro sakrální stavby na Šluknovsku (2009)
 • Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech (2011)
 

Město Jiříkov

 • Příspěvek na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci elektroinstalace v kostele sv. Jiří v Jiříkově (2012)
 • Příspěvek na obnovu bývalé márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově (2014)
České Švýcarsko

České Švýcarsko

 • Spřátelený web
 

Partnerská farnost Schwerte

 

Paní Simona Pikalková

 

Rodáci ze Starých Křečan - koordinátorka p. Hauschild

 

Rodáci z Rumburka - koordinátor p. Horst Büschel

 

Rodáci z Jiříkova a Filipova - koordinátorka p. Protze

 

S vděčností vzpomínáme na p. Marie Baier a Otce Riepe

 

Velmi děkujeme za modlitby a jiné dary pro děti řádové sestře Birgitta Vojta

 

Kudy z nudy

Spolupracujeme s