rumburk.farnost.cz

Sieger Köder

Narodil sa vo Wasseralfingene 3. januára 1925.

V rokoch 1931 - 35 chodí do základnej školy, 1935 - 43 do gymnázia v Ellwangene.

1943 - 45 je nasadený do práce, do vojenskej služby a padne do zajatia. R. 1946 je už doma, nastúpi na Umelecko-priemyslovú školu v Schwäbisch Gmünd, kde sa učí spracovávať drahé kovy. (V Ulme (1974) a v Niederalfingene (1953) sú od neho dva krásne, veľmi odlišné krucifixy a v Ellwangene, z r. 1974, bronzová brána.) Ale už v r. 1947 nastupuje na Vysokú školu výtvarných umení v Stuttgarte, kde sa učí kresliť, maľovať a venuje sa dejinám výtvarného umenia.

1951 - 52 študuje na univerzite anglistiku a v 1953 praxuje v Stuttgarte.

1954 - 65 učí výtvarnú výchovu na Schubartovom gymnáziu v Aalene.

1965 - 70 nastupuje v Tübingene, neskôr v Mníchove na štúdium katolíckej teológie. R. 1971 je v seminári v Rottenburgu, kde ho v tom istom roku vysvätili ako 46 ročného za kňaza. Roky 1971 - 75 trávi na kaplánke v Santa Maria Suso v Ulme na Dunaji, V rokoch 1975 - 95 je farárom najprv v Hohenbergu, potom v Rosenbergu.

Roky odpočinku trávi v Ellwangen-Jagst. Ale samozrejme ako tvorivý umelec a vypomáhajúci kňaz.

O jeho dielach jestvujú aj knihy s obrazmi a textami pre potreby teologických a katechetických pracovníkov: Bild und Gleichnis; Die Bilder der Bibel von Sieger KÖDER; S.Köder: Narren, Gaukler, Harlekine, všetky vydané v Schwabenverlag.

Úvodní stránka      Zpět