rumburk.farnost.cz

Poutní místo Filipov

Rozpis bohoslužeb ve Filipově

Bazilika Panny Marie - Filipově

bazilika Panny Marie pomocnice křesťanů

Filipov je uklidňující oázou v dnešním rozbouřeném světě. Je také výrazným duchovním mostem mezi sousedícími národy. Vždyť nikde podél hranice se týden co týden nescházejí lidé z Čech a Německa ke společným bohoslužbám a modlitbám.
více o bazilice Panny Marie pomocnice křesťanů

ŘK farnost Rumburk

Rozpis bohoslužeb v Rumburku

Loreta

Loreta

Loretánská kaple Panny Marie v Rumburku s milostnou sochou Černé Matky Boží Loretánské byla vybudována z podnětu knížete Antona Floriána z Liechtensteina. Postavena byla v letech 1704-1707 podle plánů významného barokního architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně. Cenná je štuková a sochařská výzdoba jejích vnějších stěn. Areál dotváří ambit s kaplemi a Svatými schody...
Otevírací doba  |  historie  |  Křížová chodba  |  Svaté schody

kostel sv.Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje

Městský kostel stojí na Dobrovského náměstí v blízkosti římskokatolické fary. Původní středověký kostel byl založen patrně před polovinou 13. století. Kostel sv. Bartoloměje byl několikrát ve své historii vážně poničen požáry. Dnešní podobu získal v 18. století...
kostel sv. Bartoloměje

kostel sv.Vavřince

kostel sv. Vavřince

Klášterní kostel sv. Vavřince v Rumburku byl srdcem kapucínského konventu sv. Vavřince v Rumburku. Nalézá se v centru města, v sousedství loretánské kaple Panny Marie...
kostel sv. Vavřince

kaple sv. Jana Křtitele

Kaple byla vybudována v letech 1722-1725 kněžnou Kristinou Terezií z Liechtensteinu. Nahradila původní dřevěnou kapličku z poloviny 17. století. V minulosti byl odsvěcený objekt využíván jako hostinec a větrný mlýn. Po roce 1945 sloužil pohraniční stráži jako hláska...
kaple sv. Jana Křtitele

kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel na Krásnolipské ul. byl vybudován mezi lety 1775-1778 z popudu rumburského felčara Antona Floriana Schossiga. V době josefínských reforem byl odsvěcen a sloužil jako špýchar na obilí. Od roku 1860 slouží evangelické obci. ...
kostel sv. Jana Nepomuckého

ŘK farnost Jiříkov

Rozpis bohoslužeb v Jiříkově

kostel sv.Jiří

kostel sv. Jiří

Zmínky o kostelu i faře v Jiříkově spadají k roku 1346. Doba ani místo výstavby není známo, jisté ale je, že to byl kostelík malý a dřevěný. Dřevěný kostelík byl zasvěcen sv. Jiřímu a spravovaný mnichy z řádu Kazatelů...
kostel sv. Jiří

ŘK farnost Staré Křečany

Rozpis bohoslužeb ve Starých Křečanech

kostel sv. Jana Nepomuckého

kostel sv. Jana Nepomuckého

Stávající kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1736-1741 majitelem panství Aloisem, hrabětem Harrachem na místě dřevěného kostelíka z r. 1732.
kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech