rumburk.farnost.cz

Kostel sv. Jiří v Jiříkově

Kostel sv. Jiří v Jiříkově

Kostel sv. Jiří spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. V kostele se konají pravidelné mše sv. a příležitostné koncerty duchovní hudby.

Stavební dějiny kostela

Původní, zřejmě dřevěný kostel sv. Jiří je v Jiříkově doložen roku 1598. Na přelomu 16. a 17. století byl ve správě luteránských kněží. Ve vsi, kde v 18. století prudce rostl počet obyvatel i domů, byl postaven nový barokní kostel, hřbitov a márnice. Stavebníkem byl majitel panství Šluknov Alois Thomas Raimund hrabě Harrach. Stavba kostela sv. Jiří probíhala v letech 1724–1728.

Smlouva na výstavbu byla původně uzavřena roku 1724 se stavitelem Niccolo Rossim z Mladé Boleslavi (zemřel 1726). Stárnoucí stavitel už objekt zřejmě nedokázal dokončit a nově vyhlédnutý Kilián Ignác Dientzenhofer se stavby vzdal roku 1725 ve prospěch svého nevlastního bratra Johanna Georga Aichbauera. Vysvěcení proběhlo roku 1729.

Autorem původních plánů pro kostel v Jiříkově byl rakouský architekt Johann Lucas von Hildebrandt. Kvůli velké nákladnosti byly odmítnuty a kostel podle vlastních plánů postavil pražský stavitel Johann Georg Aichbauer. Postavena byla jednolodní podélná stavba s okosenými rohy a polokruhově ukončeným presbytářem, pravoúhlými sakristiemi a věží v západním průčelí. Loď byla sklenuta dvěma poli placek. Své vídeňské školení uplatnil J. G. Aichbauer zvláště u precizně řešené korunní římsy, která se projevuje v interiéru, tak ve výrazně profilované římse na vnějším plášti stavby.

Autorem obrazu s motivem sv. Jiří na hlavním oltáři je zřejmě vídeňský malíř Dominik Kindermann (1739–1817), rodák z nedalekého Šluknova a autor řady oltářních pláten ve Šluknovském výběžku. Obraz znázorňuje sv, Jiří v okamžiku, kdy jej římský místokrál vyzývá, aby obětoval pohanským bohům.

Kromě kostela v Jiříkově vypracoval pražský stavitel Johann Georg Aichbauer pro Aloise Thomase hraběte z Harrachu také plány pro další obce na severočeských panstvích. Na panství Šluknov to byl kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech a v západním podhůří Krkonoš pak kostel sv. Vavřince v Jilemnici.

Vnější podoba kostela zůstala s výjimkou věže v nezměněné podobě. Cibulovou báň poškodil nejprve požár v březnu 1840 a následně vichřice v roce 1868. Roku 1890 získala věž současnou jehlancovou podobu.

V období 2. světové války byla do interiéru kostela sv. Jiří v Jiříkově přidána další kruchta a vybudováno podlahové vytápění včetně kotelny. V současnosti je již mimo provoz.

Stavební obnova kostela

Koncem 80. let 20. století se postupně začalo s potřebnou opravou kostela. V roce 1988 se nově oplechovala střecha hlavní věže a v roce 1990 opravila krytina hlavní lodi. V letech 1992-1994 se obnovila fasáda. V letech 2011-2012 a 2014 se obnovily vitráže s motivem sv. Alžběty a sv. Josefa. Vitráže z roku 1894 jsou signované firmou "Mayersche Kgl. Hof. Kunstanstalt München". V roce 2014 se zahájila obnova bývalé barokní márnice (1729) poblíž kostela.

Křížová cesta

Křížová cesta v Jiříkově byla zřízena po obvodu bývalého hřbitova, rozkládajícího se okolo kostela sv. Jiří. 14 sloupků zastavení pochází z let 1817-1826.

Obnovu křížové cesty uskutečnila v roce 2005 Římskokatolická farnost Jiříkov. Výklenky jednotlivých sloupků zastavení byly osazeny reprodukcemi obrazů pátera Siegera Ködera, kněze z Ellwangen v Německu. Moderně pojaté obrazy znázorňují 14 tradičních výjevů křížové cesty. Křížovou cestu po obnově znovu požehnal 22. 5. 2005 jiříkovský farář P. Pavel Tichý.

Johann Göttlich (1771-1843)

Čestný kanovník děkan a propagátor místního ovocnářství strávil coby jiříkovský farář na zdejší faře 38 let. Narodil se ve Cvikově, roku 1797 byl vysvěcen na kněze. Působil ve Sloupu, v Krásné Lípě, Šluknově a Jiříkově. Byl velmi zapáleným a fundovaným botanikem - floristou. Podnikal řadu výprav, při nichž botanizoval a sbíral přírodniny. Je považován za zakladatele ovocnářství v nejsevernějších Čechách. Byl pohřben na hřbitově u kostela sv. Jiří, v roce 1910 byla u hrobu umístěna pamětní deska. Nová pamětní deska je nyní osazena na budově fary.

Kontakt

Římskokatolická farnost Jiříkov
Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov
GSM +420 603 840 437
e-mail: farnost.jirikov@dltm.cz
https://rumburk.farnost.cz/farnost/jirikov/jiri.php
www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Stavební dějiny kostela sv. Jiří v Jiříkově přibližuje výstava "Architektonické návrhy Johanna Lucase von Hildebrandta". V roce 2009 ji připravila Římskokatolická farnost Jiříkov. Výstava je od roku 2011 k vidění v Kulturním domě ve Starých Křečanech. (leták ke stažení)

Literatura:

  • Karlíček, Petr a kolektiv: Jiříkov. Dějiny města. Město Jiříkov, Jiříkov 2014, s. 28-36
  • Mágrová, Klára: Křížové cesty Šluknovska / Kreuzwege im Schuckenauer Gebiet. Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk, Rumburk 2011
  • Mágrová, Klára: Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. Římskokatolická farnost Jiříkov, Jiříkov 2009
  • Tuma, Emil.: Floristé Šluknovského výběžku. I. část. Johann Georg Göttlich. IN: Děčínské vlastivědné zprávy, roč. X, 2/2000, s. 48-53
  • Vlček, Pavel (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Academia, Praha 2004
  • Vlček, Pavel: Kilian Ignaz Dientzenhofer und Johann Lucas von Hildebrandt. Zur Problematik des Guarinismus in Mitteleuropa. IN: Umění / Art LII, 2004, č. 4, s. 310–331
Klára Mágrová, 6. 8. 2014