rumburk.farnost.cz

Kaple sv. Jana Křtitele - Rumburk

Kaple sv. Jana Křtitele

Podle pověsti byla roku 1642 obchodníkem Friedmanem na kopci nad Rumburkem vystavěna dřevěná kaplička - na připomenutí bratrovraždy z nešťastné lásky k jeho dceři Agnes. Kaple měla být vybudována jako Sühne (smíření) za vraždu na Strážném vrchu (něm. Hutberg, později Johannisberg, Jánský vrch).

Základní kámen kamenné kaple sv. Jana Křtitele byl položen roku 1722 kněžnou Kristinou Terezií z Liechtensteinu, matkou majitele panství Josefa Václava z Liechtensteinu. K vysvěcení kaple došlo roku 1725. Ve 20. letech 18. století byl v blízkosti kaple vysazen jasan ztepilý, chráněný od roku 1999 jako památný strom.

Kaple sv. Jana Křtitele byla v souvislosti s josefínskými reformami odsvěcena a roku 1787 prodána významnému rumburskému obchodníkovi Fidelisi Salomonovi. Stavba byla adaptována na větrný mlýn holandského typu. Syn Samuel budovu přeměnil v hostinec. Další majitelé jen prohlubovali pohnutý osud kaple. Roku 1845 byla vrácena původnímu účelu.

Místo bylo do 2. světové války chápáno jako výletní a poutní cíl. K tomu vybízela rovněž křížová cesta v blízkosti kaple z roku 1900. Po 2. světové válce využívala objekt kaple pohraniční stráž. Roku 1957 jej od Římskokatolické farnosti - děkanství Rumburk získala na 99 let do pronájmu Pravoslavná církevní obec.

Ikonostas je vlastnoručním dílem stavitele chrámů, archimandrity Andreje Kolomackého (1896-1980), který je současně autorem nástěnných maleb. Od roku 1998 probíhá oprava kostela a fary.

Křížová cesta na Strážném vrchu

Z roku 1900 pocházejí výklenkové kaple křížové cesty v Rumburku, uspořádané do podkovy. Jedná se o jednu z nejmladších křížových cest v regionu Šluknovska. Návrhy i realizaci zajistil rumburský stavitel Josef Hampel. Ojedinělé terakotové reliéfy, původně polychromované, pocházejí z proslulého Mayerova uměleckého ústavu v bavorském Mnichově. Byly odtud objednány ve stejné době jako velké betlémové figury do kostela sv. Bartoloměje. Dnes velmi poničený reliéf Ježíše Krista v Getsemanské zahradě na severozápadním průčelí kaple sv. Jana Křtitele byl přidán roku 1901. Od roku 1908 se v areálu křížové cesty nachází kamenné Ukřižování s Máří Magdalénou (1828), přemístěno sem bylo z prostranství před gymnáziem.

Klára Mágrová a Ester Sadivová, 8. 2. 2011

Kontakt:

Pravoslavná církevní obec v Rumburku
prot. Antonij Drda
Adresa: Strážný vrch 88, 408 01 Rumburk, Česká republika
Telefon: 00 420 603 963 371
Email: straznyvrch@interdata.cz
www.pravoslavirumburk.cz