rumburk.farnost.cz

Kostel sv. Jana Nepomuckého - Rumburk

(Evangelický kostel)

Kostelík na Krásnolipské ul. byl vystavěn z popudu rumburského felčara Antona Floriana Schossiga jako poděkování sv. Janovi Nepomuckému za šťastné překročení Rýna a návrat z války o rakouské dědictví. Stavitelem byl Josef Hoffmann z významné stavitelské rodiny Hoffmannů z Lipové. Kostel sv. Jana Nepomuckého byl vybudován za vydatné pomoci různých dárců mezi lety 1775-1778.

Za vlády Josefa II. bylo rozhodnuto o jeho odsvěcení a v dražbě byl roku 1787 prodán Antonu Weberovi. Od něj stavbu získal o tři roky později Anton Salomon. Tehdy byla přistavěna obytná budova a kostelík byl využit jako špýchar na obilí. Díky dobudovanému stropu měl být jeden ze vzniklých prostorů využíván jako taneční sál. Roku 1860 krásnolipský továrník a známý mecenáš Carl Dittrich kostelík koupil, opravil a s přilehlým pozemkem věnoval evangelické obci.

Kostelík postihl v srpnu 2003 ničivý požár. Celkové opravy se dočkal o 2 roky později. Roku 2009 byla dokončena obnova vzácných jednomanuálových varhan, pocházejí z dílny Christiana Augusta a Carla Ernsta Reisse z Neugersdorfu (1862).

Kostel je kulturní památkou, spravovanou Farním sborem Českobratrské církve evangelické. V přístavku kostela, Domečku Na Kopečku, funguje čajovna a kavárna. Prostor je využíván jako místo setkávání pro místní komunitu.

Klára Mágrová a Ester Sadivová, 10. 2. 2011

Kontakt:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Krásnolipská ul. 540/22
408 01 Rumburk
tel. 412 334 468
e-mail: fc.simon@worldonline.cz
e-mail: c.simonovska@tiscali.cz
rumburk.evangnet.cz

Dokořán Rumburk, občanské sdružení
e-mail: domecek.nakopecku@seznam.cz
www.domeceknakopecku.cz