rumburk.farnost.cz

Křížové cesty Šluknovska

Křížové cesty

Ve Šluknovském výběžku bylo díky specifickému historickému vývoji regionu v 18. až 20. století vybudováno křížových cest více, než bylo běžné v jiných oblastech České republiky. Na jejich vzniku se podíleli nejvýznamnější malíři, sochaři, kameníci a řezbáři Šluknovska. Ojedinělé jsou různorodým uměleckým ztvárněním. Dodnes můžeme obdivovat, jak jsou citlivě zasazeny do krajiny. Kromě tradičních 14 zastavení křížové cesty, vyprávějících příběh Ježíše od odsouzení až po ukřižování, zahrnovaly i další kaple, studánky a umělé jeskyně. Některé křížové cesty mají charakter rozsáhlejších pašijových cest. O výstavbu křížových cest se zasloužili původní němečtí obyvatelé regionu. Část křížových cest byla po poválečné devastaci opravena po roce 1989, zbylé dosud čekají na opětovné probuzení k životu.

Další informace ke křížovým cestám Šluknovska nabízí Expozice církevního umění Šluknovska ve vstupní budově Lorety Rumburk z roku 2013.

Pro více informací pokračujte na Stručnou historii 14 křížových cest Šluknovska.

Brožura "Křížové cesty Šluknovska / Kreuzwege im Schluckenauer Gebiet"

Křížové cesty

Česko-německá populárně naučná brožura o formátu A5 na 36 stranách shrnuje historii křížových cest Šluknovska (ISBN978-80-254-9869-9). Roku 2011 ji vydala Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Texty: Iva Jaburková a Klára Mágrová. Překlad: Rudolf Breuer. Grafické zpracování a fotografie: Jiří Stejskal. Tisk: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie v Rumburku.

E-mail: loreta.rumburk@seznam.cz
ukázka z brožury Křížové cesty Šluknovska

Další informace

Ohlasy na projekt Křížové cesty Šluknovska v médiích