rumburk.farnost.cz

Poutní kaple Svatých schodů - Rumburk

Svaté schody Svaté schody Svaté schody Svaté schody

Svaté schody s kaplí Kalvárie

o

Christologické poutní místo připomíná příběh o odsouzení, utrpení a ukřižování Ježíše Krista. Svaté schody (Sancta Scala, Heilige Stiege) symbolizují schodiště v paláci římského místodržitele Piláta Pontského v Jeruzalémě, po kterém opakovaně stoupal Ježíš pro rozsudek smrti. Původní mramorové schody byly ve 4. století přivezeny do Evropy a dnes jsou uctívány v samostatně stojící kapli poblíž baziliky sv. Janů na Lateráně v Římě (San Giovanni in Laterano). Mají přesně stanovený počet stupňů (28) a věřící po nich na znamení úcty a pokání vystupují pouze klečmo. K sestupu a výstupu slouží boční schodiště. Kromě Rumburku se kaple Svatých schodů od 18. století nacházejí, např. v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově, v minoritském kostele v Brně a v klášteře na Hoře Matky Boží u Králíků. V Litoměřické diecézi byly vybudovány také v ambitu Lorety při augustiniánském klášteře v České Lípě a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Krupce.

V rámci českých zemí pochází Svaté schody v Rumburku (1767-1770) ze závěrečné etapy výstavby těchto kaplí. Jsou nejcennější částí ambitu Lorety v Rumburku. Od založení neprošly přestavbou. Charakteristická je pro ně bohatá malířská nástropní a nástěnná výzdoba.

Základní kámen poutní kaple Svatých schodu v Rumburku byl položen 1. 10. 1767. Provizorně byla kaple postavena již při budování ambitu. Největší zásluhu na jejím vybudování měl kapucínský kněz P. Josef Bernardin. Potřebných 3 000 zlatých získal od majitele rumburského panství Václava Josefa knížete z Liechtensteinu a sbírkou mezi věřícími. Svěcení Svatých schodů proběhlo o svátku sv. Magdaleny 22. 6. 1770. Dva drobné liturgické prostory v ambitu, které tematicky navazují na Svaté schody (výjev Posmívání se Kristu a Boží hrob), byly dokončeny roku 1771. Rumburské Svaté schody v ambitu Lorety byly od svého vzniku zakomponovány do již existující křížové cesty od západočeského malíře Eliase Dollhopfa z roku 1764. Svatými schody se stoupá do kaple Kalvárie, v níž se nachází sochařsky ztvárněné XII. zastavení křížové cesty (Ježíš umírá na kříži). Ústřední schodiště je lemováno polychromovanou dřevěnou balustrádou. Čtyři výklenky byly osazeny sochami vysmívajících se židovských obchodníků a vojáků. Nachází se tu i scéna Ecce Homo s Pilátem Pontským, Ježíšem Kristem a biřici. Na klenbě schodiště je nástropní malba Triumf Kříže se symboly Kristova utrpení a Příslib Posledního soudu. Ve výklenku v oltářním stole v kapli Kalvárie jsou dřevěné sochy duší trpících v očistci. Sochařská výzdoba Svatých schodů a postranních liturgických prostor pochází patrně od malíře, štafírníka a řezbáře Eliase Dollhopfa (1703-1773), měšťana a purkmistra z Horního Slavkova.

Celkovou stavební obnovu a restaurování kaple Svatých schodů v Rumburku zajistila Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk v letech 2007-2012. Restaurované Svaté schody požehnal v sobotu 15. 9. 2012 Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. O historii i restaurování poutní kaple pojednává česko-německá brožura "Svaté schody v Rumburku / Heilige Stiege in Rumburk", vydaná ŘKF Rumburk v roce 2012.

Klára Mágrová, 26. 11. 2012