rumburk.farnost.cz

300 let Lorety v Rumburku (1707-2007) - Církevní slavnosti:

Neděle 3. 6. 2007, Lužické náměstí
Děkovná slavnost u sloupu Nejsv. Trojice za účasti členů kapucínského řádu

Sobota 4. 8. 2007, nádvoří před loretou
Františkánská pouť - slavnost Porciunkule (Svátek P. Marie Andělské) za účasti provinciála kapucínského řádu P. Jozefa Timka

Neděle 12. 8. 2007, kostel sv. Vavřince
Svatovavřinecká pouť, účast provinciála salesiánské kongregace Mgr. Františka Blahy

300 let Lorety v Rumburku (1707-2007)