rumburk.farnost.cz

Slavnostní zahájení oslav

sobota - neděle 14. 4.-15. 4.2007, 10-17 hod., Galerie loretánská a ambity
Probouzení jara aneb Velikonoce v Loretě - výstavní a prodejní trh rukodělných výrobků z  dílen uměleckých řemeslníků a výtvarníků

Řemdih hraje na ulici...
Sobota 14. 4. 2007, 15.00 hod., kostel sv. Vavřince a nádvoří lorety
Koncertní pásmo České gotické Velikonoce - soubor Řemdih z České Lípy (www.remdih.cz)
15.45 hod. troubení z čelní budovy lorety - zazní historické skladby autorů ze Šluknovského výběžku

Neděle 15. 4. 2007, 9.30 hod., kostel sv. Vavřince
slavnostní mše svatá za účasti generálního vikáře litoměřické diecéze Mons. Karla Havelky

Neděle 15. 4. 2007, 15.00 hod., Oblastní muzeum Děčín, pobočka Rumburk
vernisáž výstavy Loreta v proměnách času

Loretánská noc:

Pátek 11. 5. 2007, 20.00-24.00 hod., loretánský komplex

Noční komentované prohlídky objektu, ukázky historických tanců - skupina La Villanella z Liberce, přednáška a promítání diapozitivů o tvorbě vitráží (Zdeněk Kudláček z Nového Boru). Výtvarná dílnička pro děti i dospělé - Salesiánský klub mládeže Rumburk-Jiříkov, o.s. a Základní umělecká škola Rumburk. Hudební vystoupení - ZUŠ Rumburk a Jana Vébrová, písničkářka z větrného mlýna (janavebrova.borec.cz). Čtení z knihy pohádek ze Šluknovska "Dobrou noc, Pumpote" I. Heinze. Vyhodnocení literární a výtvarné soutěže "Historie mého kraje". Prezentace regionální literatury - Kruh přátel muzea Varnsdorf. Občerstvení zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Rumburk. Připravováno ve spolupráci se ZUŠ Rumburk. Akce se pořádá v rámci Festivalu muzejních nocí 2007.

Loretánské slavnosti jeřabin:

Sobota-neděle 15.-16. 9. 2007, loretánský komplex a Park Nepokořeného

Dny otevřených dveří lorety, divadelní a hudební vystoupení, loutkoherecká představení, výtvarné dílny, soutěže pro děti, prodejní a výstavní trh rukodělných výrobků uměleckých řemeslníků a výtvarníků, zpřístupnění běžně nepřístupných prostor ad. Dobročinná dražba ve prospěch rumburské lorety.


16. 9. 2007, 11.00 hod. - mše svatá

za účasti hlavního celebranta, litoměřického biskupa Mons. Mgr. Pavla Posáda, vystupuje Filipovský chrámový sbor pod vedením J. Chluma. Pořádáno v rámci Dnů evropského dědictví.

Oficiální ukončení oslav:

So 6. 10. 2007, 17:00, loretánská kaple
Růžencová slavnost pod vedením Fatimského apoštolátu a mše svatá pod vedením kapucínů

So 6. 10. 2007, 18.45 hod., troubení z čelní budovy lorety
historické skladby autorů ze Šluknovského výběžku

So 6. 10. 2007, 19:00, kostel sv. Vavřince
Koncert Vilémovského chrámového sboru na počest svátku sv. Františka z Assisi, řídí MUDr. Markéta Englerová.

Další informace: