rumburk.farnost.cz

300 let Lorety v Rumburku (1707-2007) - Výstavy

Výstava "Loreta v proměnách času"

Duben-říjen 2007, vernisáž 15. 4. 2007, 15.00 hod.,
Oblastní vlastivědné muzeum Děčín, pobočka Rumburk

Výstava "Loreta v proměnách času" - historické fotografie a pohlednice s tématikou lorety, veduty a plány, torza soch z rajské zahrady kapucínského konventu, torzo křížové cesty od Elliase Dollhopfa, prezentace restaurátorských prací ad.

Pohledy do minulosti nejsevernějších Čech

2. 5.-22. 6. 2007, ambity
výstava historických pohlednic ze soukromé sbírky V. Hiekeho z Krásné Lípy

Putovní výstava k 60. výročí příchodu kardinála
Štěpána Trochty (1905-1974) do Litoměřické diecéze.

24. 6.-červenec 2007, ambity
Výstavu pořádá společnost Salesiáni Dona Boska, jejímž členem byl 17. litoměřický biskup Štěpán Trochta v letech 1947-1974.

Loreta pohledem žáků ZUŠ - tradiční výstava žáků ZUŠ Rumburk

Červen-červenec 2007, ambity

Loretánské podzemí

Srpen-září 2007, čelní budova lorety
Výstava fotografií, plánů a zaměření podzemních prostor v loretánském areálu. Pořádá Středisko ekologické výchovy Netopýr z Varnsdorfu.

300 let Lorety v Rumburku; Kapucíni v Rumburku

Září-říjen 2007, čelní budova lorety
300 let Lorety v Rumburku - minulost a současnost loretánského komplexu
Kapucíni v Rumburku - výstava o životě rumburských kapucínů a rumburském konventu

Další informace: