rumburk.farnost.cz

300 let Lorety v Rumburku (1707-2007)

Základní informace:

Oslavy 300 let Lorety (logo)

Oslavy připomenou 300 let, které v sobotu 15. září 2007 uplynou od dostavby a vysvěcení loretánské kaple. Připomínku výročí významné rumburské barokní památky pořádá Římskokatolická farnost-děkanství Rumburk ve spolupráci s Městem Rumburk. Oslavy budou mj. zahrnovat cyklus koncertů, výstav a doprovodných kulturních akcí, řadu náboženských slavností za účasti nejvyšších hodnostářů litoměřické diecéze, salesiánské kongregace a kapucínského řádu.

Oslavy výročí jsou určeny nejširšímu okruhu zájemců všech věkových skupin, věřící i laiky, odbornou veřejnost i zájemce o historii, architekturu a umění z ČR, SRN a dalších zemí.

Další informace:

Dokumenty:

Logo oslav:

Logo oslav 300 let Lorety v Rumburku vzešlo z výtvarné soutěže grafiků a výtvarníků ze Šluknovského výběžku. Autory vybraného návrhu jsou Ondřej Hořeňovský a Jan Kalábek, studenti maturitního ročníku Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie v Rumburku. Definitivní podobu dal logu Martin Rein, učitel odborného vyučování z téže školy.

Pořadatelé:

Spolupořadatelé:

Dům kultury Rumburk, Městská knihovna Rumburk,
Oblastní vlastivědné muzeum Děčín - pobočka Rumburk, Galerie Loretánská,
ZUŠ Rumburk, Národní památkový ústav Ústí n/L a řada dalších...

Kontakt

Mgr. Klára Mágrová
koordinátor projektů
Římskokatolická farnost-děkanství Rumburk
Dobrovského nám. 379/11, 408 01 Rumburk 1
GSM +420 724 072 525
e-mail: fara.rumburk@atlas.cz
www.rumburk.farnost.cz